Jeden víkend, šest jeskyní (29.–31.5.2015)

deponie kamení z jeskyně DagmarUž před zahájením víkendu bylo jasné, že bude program mimořádně nabitý. Až byl pomalu problém zařadit někam taky bádání na domácí lokalitě. Na práci jsme se proto raději vrhli hned v pátek navečer. Spolu se Šlimcem, Honzou, Jendou a Andreou jsme odtěžovali kameny uložené v Jezevčí síni jeskyně Dagmar. Takto jsme vydrželi makat až do půl dvanácté, vytahali jsme většinu kamenné hromady a poté téměř okamžitě odpadáme znaveni do spacáků.

V sobotu probíhá společná akce s Punkeváky v okolí Skalního mlýna. Chystáme se na prohlídku běžně nepřístupných částí Kateřinské jeskyně, je nás ale dohromady hodně a dělíme se na dvě skupiny. Ta naše půjde do Kateřiny až jako druhá a v mezičase si jdeme prohlédnout další jeskyně v okolí, ať si uděláme lepší představu o této oblasti. Nejdřív nás Alda vzal do jeskyně Horní v Chobotu, odtud pokračujeme na návštěvu Ventaroly na Chobotu. Po návratu na parkoviště tu první skupina stále není, tak se věnujeme prohlídce historických traktorů, jejichž majitelé tu mají nějaký sjezd.

jeskyně Horní v Chobotu

Po návratu skupiny č. 1 náš program v Kateřině přesouváme na jindy. Bylo by to ještě na dlouho a my už slíbili na odpoledne účast na jihu krasu. Takže Novodvorský ponor dostává přednost před Dantovým peklem 🙂 Přesně tam totiž jedeme bádat. Speleohistorici už mají pro dnešek na ZUBu odpracováno a odpolední jeskyňaření se odehraje s naší pomocí právě v Novodvorském ponoru. Nejdřív absolvujeme prohlídku celé jeskyně a poté jdeme odtěžovat materiál, který zatím Zuzanáč nakopal v komínku před Cestou vyvolených. V tolika lidech se sice snadno transportuje až na povrch, ale zase o to rychleji ubývá kyslíku, kterého je tu i tak poskrovnu. Před ukončením těžby už si, zvlášť v nejnižších partiích, moc nepopovídáme, nedovoluje to rychlá dechová frekvence. Kdyby tak některý z komínků zamířil k nedalekému povrchu, usnadnilo by to těžbu a určitě i cirkulaci vzduchu…

Kuča v Novodvorském ponoru

Od základny Speleohistoriků se všichni společně přesuneme jen o kousek dál na základnu Speleoklubu, kde se dnes slaví 70 let od založení. Po přivítání beru Honzu se Štěpánem do Malého lesíku důkladně je seznámit s tímto zajímavým jeskyním labyrintem. Dole potkáváme další návštěvníky, mezi nimi i bývalé jeskyňáře Speleoklubu, kteří tu bádali již před 25 lety, zajímavé setkání.

Starý dóm, jeskyně Malý lesík

Neděle přinesla neplánovanou změnu, jdeme provést partu jeskyňářů Novoroční jeskyní. Ti si v sobotu pěkně mákli v Dohodě i Feryho tajné a dnes je za odměnu čeká tato krásná jeskyně. Novoroční jeskyni sice spravuje MSK, ale z jejich členů tu tento víkend byli jen Mráza s Daldou, oba s kolenem v rekonvalescenci, tak jsme rádi pomohli s provázením v jeskyni. Oni by to sice nějak zvládli sami i bez nás, ale proč nevyužít příležitost k návštěvě takové jeskyně 🙂

Dagmar, Horní v Chobotu, Ventarola na Chobotu, Novodvorský ponor, Malý lesík, Novoroční…. postíhali jsme toho celkem dost a kus práce za námi taky zůstal.

autor: admin1