101218 Pracovní – Člupek

Zahájení – Ukončení / Skutečné: 10:45 – 13:00 / 13:40

Vedoucí akce: Tomáš Kočí

Hlídka na povrchu: Ladislav Falta

Jména účastníků: Markéta Kalová, Tomáš Páteček, Petr Sládek,Milan Skoupý,

Průběh a zvláštnosti:
Těžilo se pod šachtou, Vytěžilo se hodně, Donesli jsme nový kýbl, je jich tam 5 .

autor: Robert