101119

Opáno z:
myotis.wbs.cz/Zpravy-z-akci.html

Víkend začal v pátek, kdy jsem se zúčastnil porady SZS v Rudici v zastoupení hospodářky ČSS ve věci evidence majetku SZS.

V sobotu se začala vyprazdňovat nafouknutá základna Myotisu ve Vilémovicích.

Na Člupek se vypravilo 8 úderníků, aby pokračovalo ve zdárné práci. Zápis pořídil Čapák: „Makalo se s takovým vypětím, že jsme zničili i barel. Vytěženo 100 kýblů z pod šachty v celém profilu. Na povrchu proběhla mini-burza s fosiliemi. Haldy krásných zvířátek jsme vytahali. Až na indispozice některých členů (Havel), akce proběhla bez problémů.“

Já bych to s tou indispozicí neviděl tak tragicky. Aleš si prostě vzal k srdci moji radu, že nejlepší vitaminy na nachlazení jsou R.U.M. ale přesto statečně tahal kýble, jen točení klikou mu činilo potíže.

Druhá parta cca 10 lidí (Nepočítal jsem je. Škoda, že se nenapsali do pracovního deníku) v čele s Dr. Voštěpem Mírem vyrazila na dřevo a v zápalu boje málem palivem zavalila chalupu. Spousta práce.

Míra stačil ještě prohrabat vyvážku před Kačou a byl odměněn nálezem fosilních kostí jeskynního medvěda.

Někteří nezmaři v počtu 10 ks navštívili ještě závrt Společňák. Poučen popisem Romca z Rudic ze 14.11.2010 „Z důvodu nepřiměřených profilů i vyšší koncentarce CO2 zcela vylučujeme možnost podívat se do Mrtvého propadání,“ varuji k opatrnosti. V zápise o akci od Bohouše je pak následující: „V Mrtvém propadání opět CO2 nebylo, asi si to průvodci vymýšlejí, aby tam nemuseli.“

Já vycházím vstříc starostovi Vilémovic a provádím večer zástup „ubytovanců“ po Balcarce.

V neděli se pod vedením Bohouše vydává 16 lidí do Nového Lopače. Průběh akce je komentován stručně a jasně „Málo vody.“ Nevím, jestli to nemá být také trochu smutně.

Úderná 3 členná skupina se mezi tím pokouší o nemožné: „Vylez jsem s mocnou podporou

ve Člupku komín před Zmijí. S nabírající výškou se rozšiřuje, ale končí závalem,“ píše Aleš

Náladu si zřejmě šli napravit ještě do Společňáku. Vzkaz je jednoznačný a ne příliš optimistický „Ve Společňáku je bordel jaxfiňa !“

Přeji všem, příjemný pracovní týden !

Kelf

autor: Robert