Valná hromada a Speleofórum (23.–26.4.2015)

2. ponor Jedelského potoka (foto Šlimec)Letošní Speleofórum bylo obohaceno o páteční mimořádnou valnou hromadu, na které se měly sladit naše stanovy s novým občanským zákoníkem. Přes drobné komplikace s dopravou jsme se s lehkým zpožděním s Termitem do Sloupu nakonec dostali. Po nezbytném projednání, doplnění, přečtení a odsouhlasení nových stanov a organizačního řádu se ještě zrušily nefunkční základní organizace, posvětil se vznik nových a bylo sjednoceno názvosloví všech organizací – jsme Česká speleologická společnost, základní organizace 6-08 Dagmar.

Další průběh Speleofóra byl dle klasického scénáře, páteční dlouhý večer byl korunován znovuzrozením starého dobrého Semišáka a pro některé strastiplnou cestou zpět na základnu. V sobotu promítání ve Sloupu, volné chvíle byly v rámci přípravy na nadcházející expedici na Slovensko věnovány první lekci speleoalpinismu našim nováčkům na laně. Tento večer jsme vypadli ze Sloupu celkem brzo, protože nás na základně čekali Kuča s Béďou a debaty se vedly kolem čerstvého objevu na ZUBu (pěkné načasování objevu, přesně na Speleofórum).

V neděli bylo v rámci Speleofóra provedeno jeskyní Dagmar 7 jeskyňářů, u toho kontrola vody ve II. propasti, kde hladina stoupla o další metr (nyní 8 m). Po delší době navštívil Šlimec Jedelské propadání. Tam jarní vody také zapracovaly, sesula se další část svahu nad 2. ponorem a podle stop zde bylo i jezírko. Příště by to chtělo zkouknout i stav jeskyně V Jedlích, zda se dole třeba něco nezměnilo.

Pár snímků jarního krasu u Šlimce, jinak Speleofórum např. u Štěpána nebo Bídy.

autor: admin1