Shrnutí roku 2014

Hlavním pracovištěm byla po celý rok 2014 Propast pod Kaplí v jeskyni Dagmar. Na konci roku 2013 jsme se v Propasti pod Kaplí prokopali v sedimentu do horizontální odbočky. Rozšířením vstupu jsme zjistili, že se jedná o neprůleznou plazivku 1 m širokou a průměrně 20 cm vysokou, ze které vane zřetelný průvan. Dno této plazivky jsme postupně snižovali a upravovali na průlezný profil, po postupu o 4 m se strop i dno plazivky začalo zvedat pod úhlem 45° a v tomto stoupajícím pokračování bylo dne 24. 5. 2014 prolezeno do malé síňky.

Objevená síňka je ukončena závalem, ze kterého proudí průvan. Zával ještě nebyl zmáhán, zatím jsme upravovali přístupovou plazivku pro snadnější transport materiálu. Pozornost byla věnována i zlepšení přístupu k samotné Propasti pod Kaplí, opravili jsme ukotvení těžební lanovky pod vstupem do jeskyně a zahloubili dno pod lanovkou pro snazší průjezd plných kýblů. Po provedení zmíněných úprav byla průběžně odtěžována část deponie z Dómu nádob ven z jeskyně.

V Propasti pod Kaplí se kromě plazivky pracovalo i na zahlubování samotného dna propasti ve směru hlavní tektoniky. Zde jsme byli taktéž úspěšní, 16. 11. 2014 jsme se prokopali do volné skalní pukliny s intenzivním průvanem. V nejnižším bodě objevené dutiny (stále ve směru klesání celé propasti) se po rozebrání zakleslých kamenů a sintrových desek otevřel úzký průhled 1,5 m dolů, další směr pokračování propasti je evidentní.

V květnu jsme využili bezvodého stavu na dně II. propasti a pokračovali v odtěžování bahna ze spojnice vedoucí do III. propasti, dokud nás nezastavila vodní hladina. Do řešení problematiky této části jeskyně přispělo nové zjištění, že puklina ve dně propasti Desítka také klesá až na vodní hladinu. Ke konci roku jsme kousek postoupili i v Chodbě pionýrů, další pokračovaní opět zdržuje plná deponie v Dómu nádob.

V Jedelském propadání byl po celý rok monitorován průtok Jedelského potoka. V březnu se nad 2. ponorem utrhla část hlinitého svahu (1m3), ponor však zůstal aktivní. Pod vedením pracovníků Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci proběhlo v Mlhově závrtu a jeho okolí měření georadarem a bylo dohodnuto proměření této oblasti i jinými metodami. Výsledky měření budou podrobněji popsány v závěrečné zprávě z průzkumu Mlhova závrtu. V jeskyni U Jedelské cesty byla provedena jen kontrola stavu a byla rozebrána shnilá dřevěná uzávěra.

Kromě klasické spolupráce s dalšími ZO a výpomoci na jejich lokalitách jsme podnikli poznávací exkurzi do Jesenického krasu, ale také na Slovensko, kde se naše skupina ve spolupráci se ZO 6-21 Myotis podílela na průzkumných akcích Speleoklubu Tisovec Slovenské speleologické společnosti v oblasti Muráňské planiny. Při červnové expedici byl prováděn průzkum v jeskyních Natálka a Kostolík. V září bylo pokračováno v jeskyni Natálka, vypomohli jsme s transportem materiálu při speleopotápěčském průzkumu v Jazernej jaskyni a zahájili jsme sondáž na nové lokalitě v Hlbokém jarku. Toto pracoviště dostalo název "sonda Myotis", vyklízením sedimentů z horizontálního kanálu jsme zatím postoupili o 6 m.

Z technických prací je potřeba zmínit především výrobu nových železných žebřů pro lokality Dagmar a Křížovy jeskyně (víc než polovina je již hotova) a také pomoc při čištění jímací nádrže na prameni Jedelského potoka. V létě proběhla 2. etapa rekonstrukce základny, kdy byla kromě střechy přebudována celá overalovna. K nepopulární činnosti pak patřilo celoroční běhání po úřadech kvůli prodloužením stavebního povolení na základnu, letos to již bude snad dořešeno. A dořešena by v roce 2015 měla být i otázka Mlhova závrtu a Propasti pod Kaplí.

autor: Maty