Průzkum studny v bývalém koncentračním táboře u Hodonína

Výzkum studny v Hodoníně 2012Mezi dny 22. a 24.5.2012 se uskutečnila pracovně výpomocná akce při archeologickém výzkumu studny v chystaném památníku rómského holocaustu nedaleko Hodonína u Kunštátu. S technickým vybavením zapůjčeným od ZO 6-01 a 6-12 byla vyčištěna historická studna, hluboká 14 m. U dna studny byly očekávány nálezy, které by mohly obohatit místní expozici, ale nic zajímavého nebylo nalezeno. Početné nálezy vršků od piva a minerálek dokládají, že studna byla evidentně čištěna až po zániku koncentračního tábora, nedávno poté, co byl tábor využit jako pionýrský pro mládež zaměstnanců cementárny Mokrá.

autor: lblazek