Příchod nových podzemích fotografů je jen otázkou času

Příchod nové generace zdatných podzemních fotografů je jen otázkou času; speleologická fotografie bude mimo jiné také významnou součástí Mezinárodního spleleologického kongresu, který bude Česká republika hostit v roce 2013. V rozhovoru pro Czech Speleo Photo.cz o tom hovoří předseda České speleologické společnosti (ČSS) Zdeněk Motyčka.

Fotografuješ podzemí 15 let, od roku 1984 jsi členem České speleologické společnosti (ČSS) a od roku 2004 jejím předsedou. Za tu dobu jsi jistě měl možnost vidět řadu fotek českých i zahraničních autorů. Jak je na tom česká speleologická fotografie ve srovnání se zahraniční konkurencí ?

Řekl bych, že si stojí velmi dobře, co se techniky týče, kde snad jediný rozdíl vidím ve způsobu osvětlování velkých prostor.  Zatímco ve světě se používají zejména vakuové žárovky, u nás se spíš prosadily magneziové slože.  Určitý, ale pochopitelný handicap vidím v tématech, neboť málo naplat, atraktivní fotografie vznikají především v atraktivních jeskyních, jakých se u nás nedostává.  Přesto si troufám tvrdit, že je u nás řada výborných fotografů. Za všechny (snad se ostatní neurazí) bych rád uvedl alespoň dvě jména, jejichž nositele považuji za absolutní světovou špičku, a to je Marek Audy a Radek Husák.

Speleologická fotografie je poměrně specializovaný směr, kterému se v Česku na vysoké úrovni věnuje pouze omezenýokruh lidí. Může soutěž jako Czech Speleo Photo přilákat do světa speleologické fotografie nové tváře? 

To doufám, protože fotografie má stále úžasnou výpovědní hodnotu a pořád platí, že co není zdokumentováno bývá zapomenuto! Pokud k tomu navíc připočtu současné technické možnosti, je jen otázkou času, kdy se objeví další a další výborní podzemní fotografové. V této souvislosti bych jen rád připomenul největší úskalí digitální fotografie, a to je časté upřednostňování kvantity před kvalitou.  Potom i jeden – dva výborné snímky lehce zaniknou v desítkách průměrných, či dokonce mizerných.  

Proč se vlastně nepořádá nějaká fotografická soutěž na Speleofóru, které je každoročním vrcholným setkáním českých jeskyňářů?

Dobrá otázka! Fotografická soutěž na Speleofóru byla, ale postupem času i díky nástupu nových technologií zanikla její původní podoba a transformovala se do soutěže o nejlepší poster, o kterém rozhodují účastníci sami a kde nejsou žádná kriteria. Jde spíše o možnost prezentovat činnost jednotlivých skupin.Nicméně vím, že řada fotografů by nějakou soutěž uvítala a jsem proto zvědav, kolik se jich přihlásí do Czech Speleo Photo. 

V roce 2013 bude Česká republika hostit Mezinárodní speleologický kongres. Jaký prostor bude v rámci kongresu k dispozici pro speleologickou fotografii? Bude podzemní fotografie a fototechnika třeba tématem samostatného semináře či workshopu?

Mezinárodní speleologický kongres tradičně doprovází akce Spelemedia, což je paralelně probíhající festival prezentací a filmů týkajících se speleologie. Tradičně probíhá i fotografická soutěž, stejně jako třeba soutěž o nejlepší mapu jeskyně. Myslím, že by stálo za zvážení, využít kongres k propagaci Czech Speleo Photo a rádi v této souvislosti uvítáme jakékoliv návrhy a samozřejmě i dobrovolníky, kteří se toho posléze ujmou.

V roce 2008 jsi vystavoval některé své fotky v brněnské Vinné galerii. Jaká je nejčastější reakce běžné (nejeskyňářské) veřejnosti na fotky z podzemí? 

Nejčastěji jsem se setkal s dvojím typem reakcí.  První je obdivná, něco ve smyslu „ach to jekrása“, pokud je na snímku atraktivní jeskynní prostor a druhá udivující, vesmyslu „to snad není možný“, to v případě, kdy je na snímku např. postava v bahně. V obou případech ale laik spíše hodnotí téma, nikoliv techniku osvětlení a už vůbec ne techniku pořízení. Ale je na nás, abychom sesnažili prostřednictvím našich fotografií více přiblížit úžasný svět podzemí pokud možno co nejširší veřejnosti. Soutěž jako Czech Speleo Photo k tomu rozhodně přispívá a já jí přeji hodnězdaru!

Zdroj: www.czechspeleophoto.cz 

autor: lblazek