Pracovní akce + Bečka od Milana-oslava 40tin, sobota 27.3.

Nový člen Milan si dovoluje, prostřednictvým mne, pozvat všechny členy skupiny ZO 6-12 na oslavu svých narozenin u sudu piva na naší boudě. Bude oslavováno v sobotu 27.3. od podvečerních hodin 17.00.

Před oslavou bude probíhat pracovní akce pravděpodobně na Mechovém závrtu, nebo ještě lépe na Říčánkově skále. Uvidíme dle možností každého, počasí atd. Účast na pracovní akci je vhodná pro lepší vychutnání piva !

 Krýgl, spacák s sebou – jak kdyby jste to neznali 🙂

Je možné akci pojat i jako Milanovo zápisné a pro nás všechny bude v hodná pro ztmelení členů a poznání nového jeskyňáře mezi námi…

 

autor: Kuča