Postup na Tombergu

V tomto článku bych po nějaké době chtěl shrnout postup
prací na propadu Tomberg. V letošním roce bylo uspořádáno množství akcí
(cca 3 akce měsíčně). Zvýšené úsilí mělo za následek značné prohloubení
propadu.Na jedné z dubnových akcí se při výkopových pracích
podařil odkrýt vstup do úzké pukliny. Vstup byl z počátku obtížně
průlezný, nicméně nakonec se ho podařilo zdolat. Průlez vyústil do poloviny
pukliny, která je ve směru S – J. Puklina se mírně svažuje směrem k jihu.
Celková délka pukliny je

cca 8m, výška a šířka se pohybuje okolo 1m. Horní část
pukliny, která nevykazovala náznak pokračování, posloužila jako skladiště
nastřílených kamenů. Naproti tomu část, která se svažuje k jihu, dává
tušit pokračování. Zde je na konci znemožněn průstup jednak přes zřícený blok a
také je dno zasedymentováno jílem a šotolinou. Při zvýšeném průtoku po deštích
je vidět, že voda z propadu odchází tudy. Překonání těchto překážek je zatím znemožněno kvůli nestabilnímu stropu chodby v této části. Ten je
tvořen labilním blokem, který drží podepřen několika malými kameny. Při
minulých akcích došlo k postupnému 

odstřílení tohoto bloku. Následující
akce budou zaměřeny na podepření balvanu výdřevou. Výdřeva bude použita
z lokality Skalka, kde byly postupové práce na 

úkor propadu Tomberg
zastaveny. Po zaaretování volného bloku budou výkopové práce pokračovat. Za
tohoto stavu jsou třeba minimálně čtyři borci. Dva dole dva nahoře u trojnožky.
Po překonání labilního bloku a při hloubení sedimentu na konci chodby
předpokládáme min. počet  5 kusů. Celková
hloubka Tombergu je v současné chvíli 13 – 14 m. Doufejme, že
v dohledné době přibudou další. 

foto: Kuře

Bob, ZO ČSS 6-04 RUDICE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: Bob