Objevy a výzkumy v Zakarpatské oblasti Ukrajiny [Podkarpatská Rus]

První vozidlo odjelo z Brna již v nočních hodinách ve středu dne 29.července 2009 přes Slovensko a Maďarsko do severních příhraničních oblastí Rumunska, kde se tři účastníci snažili nalézt některé jeskyně v pohoří Munţii Gutâi; toto pohoří se táhne z Ukrajiny směrem do Rumunska a podle naší domněnky by mohly známé jeskyně v tomto pohoří být geneticky shodné s jeskyněmi na území Ukrajiny. Tento cíl byl splněn pouze částečně.

Vlastním cílem exkurze na území Zakarpatské oblasti Ukrajiny bylo vyhledání, návštěva, výzkum a dokumentace krasových i umělých jeskyní v oblasti bývalé Podkarpatské Rusi, o nichž je velmi málo ověřených zpráv. Tyto jeskyně nejsou uvedeny v Katastru jeskyní Zakarpatské oblasti z roku 2008 a prakticky nikdo ze zahraničních speleologů neměl možnost je navštívit.

Expedice zahájila činnost v pondělí dne 3.srpna 2009 návštěvou Zakarpatské geologicko-výzkumné expedice ДГП "Укргеофізика", Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція, Геофізична партія № 59 v Berehově [maďarsky: Beregszász], kde nás přijal vedoucí oddělení regionálního výzkumu pan Michail Prichoďko. Bylo konzultováno geologické složení zamýšlených oblastí výzkumu a spolupracovníkům „Ukrgeofyziky" předány naskenované geologické, přírodovědecké a vlastivědné texty v českém a maďarském jazyce z předválečného období, kdy toto území bylo součástí Československa. Následující den, úterý 4.srpna, byl věnován rozšiřování a otevírce vchodu do předpokládané jeskyně u obce Danilovo [maďarsky: Husztsófalva]. Bylo vyvezeno značné množství sedimentů, vyplňujících chodbu, rozšířena puklina vchodu a na závěr byla jeskyně zabezpečena tak, aby nedošlo ke zranění náhodných návštěvníků. Dalším výzkumem jeskyně a jejím rozšířením se bude zabývat Speleologický klub „LYNX" Užhorod. Ve středu 5.srpna bylo dopoledne deštivé počasí a tak byl odpočinek.Odpoledne jsme odjeli do města Výškovo nad Tisou [maďarsky: Visk], u kterého se nachází kopec Várhegy [česky: Zámecká hora, Hradní kopec], 589 m, ve kterém se nachází jeskyně, s níž jsme se seznámili již v srpnu roku 2008. Tuto jeskyni (ukázalo se, že jsou dvě) jsme ukázali užhorodským speleologům, kteří pořídili plánek obou štol. Ve čtvrtek 6.srpna dopoledne předčasně odjeli užhorodští speleologové a potom byly dělány přípravy k plavbě po řece Tise k jeskyni Marie Terezie. Plavba se uskutečnila v pátek, dne 7.srpna 2009. Ráno byly přepraveny jak loďky, tak i jejich osádky na břeh Tisy do Chustu, odkud bylo možno se pohodlně dostat na řeku. Po řece jsme urazili asi 7 – 8 km ke slepému bočnímu rameni, jímž jsme se dostali po asi 1 km ke skále, vysoké asi 40 m. Po krátké cestě jsme došli pod skálu, v níž ve výši asi 6 metrů nade dnem byl vstupní otvor do námi hledané jeskyně Marie Terezie. Tato jeskyně byla popsána v knize Jan Dušánek-František Gabriel: Pověsti ze Zakarpatské Ukrajiny. Nakladatelství Nová osvěta, Praha 1946 na straně 162 – 165 Svatá ochránkyně vorařů na Tise. Byly zjištěny souřadnice vchodu, zjištěny rozměry, jeskyně byla zakreslena a pořízena fotodokumentace. Potom následoval návrat po řece do Vynohradova.

Vyvrcholením činnosti expedice byla sobota 8.srpna 2009, kdy došlo k vyčerpání vody ze štoly na Černé hoře u Vynohradova. Ke vchodu do štoly byla dopravena elektrocentrála a kalové čerpadlo, přivezené z České republiky, zakoupené a zapůjčené pro tento účel Lubošem Slabým, a hadice, které dodala Státní správa ochrany přírody v Zakarpatské oblasti «Державне управління охорони природи в Закарпатській області». Celé akce se osobně zúčastnil pan Michail Michajlovič Popovič, bývalý starosta města Vynohradiv. Po uvedení čerpadla do provozu byla voda, která se nacházela v zadní části štoly, téměř zcela vyčerpána. Štolu poté navštívil ukrajinský potápěč Igor Čepil z Vynohradova spolu s Lubošem Slabým, kteří ujistili všechny přítomné, že bylo dosaženo konce štoly, žádné další pokračování neexistuje. Poté bylo provedeno měření odvodněné štoly a její zakreslení do stávajícího plánu zhotoveného v dubnu roku 2009. Rovněž byla provedena fotodokumentace zadní odvodněné části štoly.

Expedice českých speleologů vykonala následující: přispěla k doplnění katastru jeskyní Zakarpatské oblasti Ukrajiny o nové, užhorodským speleologům dříve neznámé jeskyně a vyčerpáním vody ze štoly na Černé hoře u Vynohradova rozřešila spornou otázku možného pokračování této štoly. Výsledky budou podrobněji popsány v obsáhlejším dokumentu spolu s mapovou a obrazovou přílohou, který bude sestaven ve spolupráci se všemi účastníky a s užhorodskými kolegy.


Za základní organizaci ČSS 6-05 Křtinské údolí: Slabý Luboš
Za základní organizaci ČSS 6-12 Speleologický klub Brno: MUDr. Urban Jiří
Za Speleologický klub „LYNX" Užhorod: Vaš Omeljan


Účastníci exkurze
1. MUDr. URBAN Jiří
2. VYHNÁNEK Pavel
3. WODE Jürgen – Německo
4. SLABÝ Luboš
5. SLABÁ Monika
6. HOUDEK Jaroslav
7. STEJSKAL Milan
8. VYHNÁNEK Miroslav


Po příjezdu do místa pobytu – město Sevluš, dnes ukrajinsky Vynohradiv [maďarsky: Nagyszőlős] – v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, v neděli dne 2. srpna 2009, se připojili další účastníci z Ukrajiny:
1. RIDUŠ Bohdan Tarasovič – Černivci; Bukovina – Ukrajina
2. VAŠ Omeljan – Užhorod
3. MAKARENKO Oleksij – Užhorod
4. PANKIENÉ Saulé – Vilnius – Litva
K expedici se rovněž připojili následující spolupracovníci ze Zakarpatské oblasti:
5. ŠYMON Michajlo
6. ŠYMON Romana
7. ŠYMON Olesia všichni z obce Danilovo, okres Chust.

autor: dr.skála