Nový objev ve Výpustku

 V první polovině prosince probíhaly
v jeskyni Výpustek úpravy vedoucí k rozšíření turistické trasy
v okolí propasti P 1 soukromou firmou pro SJČR. V souvislosti
s touto činností došlo k objevu nové menší propasti. Propast byla
námi pracovně označena za P 10 (v souladu s aktuálně používaným
číslováním propastí v této jeskyni). Detailní průzkum včetně
fotodokumentace a zmapování lokality byl proveden členy ČSS ZO 6-05 Křtinské
údolí dne 16. 12. 2012.

Ústí propástky se nachází ve
vzdálenosti 7,5 m od současné turistické trasy v chodbičce vedoucí
jižním směrem cca. 25 m
od vchodu č.1. Zprvu nenápadný menší otvor o rozměrech 80 x 90 cm velice rychle
přechází na profil 40 x 40 cm
a stává se tak obtížněji průlezným. Celková hloubka činí 5,2 m. Po
sestoupení na dno se ocitneme v menším prostoře puklinovitého charakteru o
rozměrech 3,3 x 0,9 m orientace S-J. Západním směrem lze podlézt kamenný
blok značných rozměrů a po překonání pouze 35 cm vysoké pukliny
dlouhé 1,7 m a široké 2,7 m dosáhneme další prostory stejné orientace
jako první. Tato je 3,7 m dlouhá 2 m široká a její výška pozvolna stoupá
z již zmíněných 35 cm
na 1,1 m. Dno a takřka celá západní část je tvořena krásně sněhobílými
sintrovými náteky připomínající říční hladinu. V severní části se nachází
menší krápníková výzdoba. Z popisu je zřejmé, že se jedná o prostory menších
rozměrů. Další nadějné volné pokračování nebylo nalezeno. Dle předběžných
informací by měla být propast nasvícena a ústí pak opatřeno roštem tak, aby do
ní mohli návštěvníci alespoň částečně nahlédnout. 

 

Zpracoval: 

Za ČSS ZO 6-05 Křtinské údolí
Zdeněk Cihlář 

Improvizovanou galerii obrázků najdete zde pokorap.sweb.cz/Desata/Galerie%20obrazku%20z.htm

autor: admin2