Nejsou atraktivní prostory, není kde fotit kvalitní snímky

Poněkud překroucený nadpis. Nebudu to komentovat, jen si myslím, že i u nás se dostává atraktivních jeskyní, kde jde pořídit atraktivní fotografie.

Nejsou atraktivní prostory, není kde fotit kvalitní snímky
Mladá fronta DNES | 25.10.2010 | rubrika: Střední Čechy | strana: 2 | autor: (prm)

Prohlídky nepřístupných prostor v krasu přilákaly jeskyňáře

SRBSKO  Setkání speleologů v Českém krasu se odehrálo tento víkend v sobotu. Jde již o tradiční odbornou speleologickou konferenci, jejíž součástí byla také soutěž Czech Speleo Foto 2010.
„Fotografie má stále úžasnou výpovědní hodnotu a pořád platí, že co není zdokumentováno, bývá zapomenuto,“ vysvětlil předseda České speleologické společnosti Zdeněk Motyčka. Ze snímků v kategorii „montanistika a historické podzemí“ získal první místo snímek Blízká setkání fotografa Laco Lahody. V dalších kategoriích nejvíce zaujaly odbornou porotu fotografie Marka Audyho aMartina Škobáka.
„Handicap českých fotografií podzemí je v tématech, neboť málo naplat, atraktivní fotografie vznikají především v atraktivních jeskyních, jakých se u nás nedostává,“ připojil Motyčka.
Součástí akce byla také možnost exkurzí do běžně nepřístupných jeskyní na několika lokalitách v Českém krasu.

Jeskyňáři navíc na letošním setkání oslavili 65 let od objevení Srbských jeskyní.

autor: lblazek