Konečně pustil i komín

V nových prostoráchV polovině loňského roku jsme obdrželi od Správy CHKO Moravský kras výjimku k průzkumným pracím v Nové Drátenické jeskyni ve Křtinském údolí. Po desetileté pauze    jsme se vrátili do spodních pater této jeskyně,kde v r. 2002 proběhl čerpací pokus v odtokovém sifonu s postupem přibližně 35 m jižním směrem (sborník Speleofóra 2003), v r. 2004 jsme čerpání opakovali a postoupili o dalších 40m.
Nyní jsme svou pozornost obrátili k přítokovému sifonu v severní části jeskyně se záměrem pokusit se propojit spodní patra Nové Drátenické, Čertovy díry a Mariánské jeskyně.
Po malých úpravách se nám 18.8.13 podařilo překonat přítokový sifon a dostat se do necelých 30 m dlouhé chodby, o které nikdo nic netušil, překvapením ale byly iniciály v blátě na stěnách. Dostala proto název Zatajená chodba. Po zdolání dalšího sifonu se nám konečně otevřela 22.10.13 Čertova díra, která byla minimálně od 2. světové války nepřístupná. I přes veškerou snahu se zatím nepodařilo dostat do jeskyně Mariánské, byť od jejích spodních pater nás dělí pár metrů.
Při hloubání nad tím, kudy se podepsaní dostali do Zatajené chodby, jsme začali uvažovat nad komíny.
Bylo to pěkně dlouhé přemlouvání, neb vylezených komínů máme za sebou celou řadu a nikdy nic.
I zde se tradičně první zavřel. 4.5.14 ale další končil v necelých 20 m ještě průlezným otvorem. Nad ním dalších přibližně 6-8 m plazivky vzhůru a mohli jsme se postavit. Zde přechází chodba do horizontální polohy a rozděluje se. Vpravo je po 5 m dómek přibližně 3x6m a 6 m vysoký se sintrovými náteky. Chodba vlevo se po zhruba 5 m prudce lomí vpravo a po dalších 6-8 m ústí do dómu na který navazují další tři. Odhad celkové délky těchto čtyř dómů je asi 30 m. V těchto prostorách se už dá mrknout na nějaký ten krapas či brčko.                    Po objevu
Vzhledem k tomu, že na jeskyně Křtinského údolí je tato výzdoba poněkud nóblesnější dhodli jsme se ve skupině a i se Správou CHKO  na maximální ochraně těchto prostor s velmi omezeným (lépe žádným) vstupem (max. mapování).

Několik dokumentárních fotografií

autor: lukas