Dvoudenní akce ve Vilémovicích

Svoji pravidelnou pracovní činnost ve
Vilémovicích jsme tento týden zahájili ve středu. Vyrazili jsme
ve složení já, David, Aleš Havel, v podvečerních hodinách do
našeho milovaného krasu. Úkol, který jsme si stanovili spočíval
v dolezení a vystrojení komínu, jehož průzkum jsme zahájili při
předešlé akci.

Vystrojili jsme traverz v puklině, vedoucí šikmo
vzhůru zpět nad hlavní dóm. Odtud jsme pokračovali nahoru o
dalších asi osm metrů. Tuto vertikální část jsem opět
vystrojili. V nejvyšších místech jsme narazili na malý dómek,
krásně vyzdobený sněhobílými sintry. Odtud dále pokračuje
několik plazivek. Po splnění úkolu jsme slanili zpět na dno
hlavního dómu. Po prolezení několika dalších nám neznámých
puklin jsme dospěli k názoru, že je třeba přejít k zahájení
komplexní dokumentace celé lokality. Tímto se hodláme zabývat
při dalších návštěvách této jeskyně. Během návratu na
povrch jsme zkontrolovali naši věrnou společnici a obyvatelku
zdejších prostor žabku Kuňkalku. Po nezbytné návštěvě U
netopýra jsme se vrátili k odpočinku do svých domovů.

Ve čtvrtek jsme vyrazili v
pozměněné sestavě já, David a Matouš Ryček(6-08). Účelem
této akce bylo navštívit jeskyni v Daňkově žlíbku a odtud
vyzvednout lano, které jsme zde měli již delší dobu a v současné době viselo bez užitku.
Jelikož se Matouš v této lokalitě nacházel poprvé, provedli
jsme exkurzi po celé jeskyni, včetně odbočky nad centrální
propastí i s navazujícím komínem. Při sestupu ke koncovému
sifonu, nacházejícímu se 130 m pod Harbešskou plošinou, jsme
zkontrolovali stav mohutného sintropádu nad Rotundou. Tento dostává
stále hnědavější zabarvení.

nejspíš ve Vilémovicích
nefunguje ČOV:-) V Rotundě jsme si zaměřili výšku nástupu
komínu, nacházejícího se v jejím stropě. Tento s největší
pravděpodobností paleopřítok je pro nás silně motivující pro
budoucí průzkum. Po chvíli smutného rozjímání nad odtokovým
sifonem, který při proběhlých čerpacích pokusech odmítl
spolupráci, jsme se vysoukali zpět na povrch. Celou akci jsme opět
zakončili v naší oblíbené hospůdce U netopýra, kde jsme
zhodnotili průběh akce, domluvili další postupy a vydali se na
zpáteční cestu domů.

autor: lblazek