Druhé symposium Kras a jeskyně v karbonátových horninách paleozoika

Ve
dnech 2. až 5.října se ve městečku Syrau v Sasku u Plavna (Plauen) v blízkosti českých hranic uskutečnilo
setkání německých speleologů, kterého se jako jediný zahraniční účastník
zúčastnil MUDr. Jiří Urban z Brna. Toto symposium se konalo u příležitosti
oslav 80.výročí objevení (14.března 1928) a zpřístupnění (30.září 1928) Dračí
jeskyně (Drachenhöhle) u tohoto městečka. Symposia se zúčastnilo celkem 55
účastníků, vesměs z bývalé NDR.

V pátek 3.října uvítal přítomné
pan Sven Bauer, vedoucí jeskyně Drachenhöhle a poté vyslechli účastníci
dopoledne několik přednášek týkajících se objevení, výzkumů a zpřístupňování
Dračí jeskyně, odpoledne se konala povrchová exkurze do oblasti Wildenberger
Zwischengebirge, spojená s návštěvou „Mramorové jeskyně“, která jinak není
přístupná.V sobotu 4.října byl dopoledne blok přednášek o zahraničních
jeskyních, v jehož rámci vystoupil MUDr.Jiří Urban se dvěma příspěvky
„Krasové jeskyně a solný kras na Podkarpatské Rusi“ a „Jeskyně Zoluška“
v Moldavsku, k těmto příspěvkům byly promítány fotografie pořízené
jednak Igorem Harnou a jednak Jürgenem Wode a rovněž snímky natočené moldavskou
televizí při naší návštěvě Zolušky v červenci 2007. Odpoledne byl potom
blok přednášek s technickou tématikou (osvětlení v jeskyních) a po
přednáškách návštěva jeskyně Drachenhöhle, po níž následoval pěvecký koncert a
slavnostní proslovy, z nichž je nutno vyzvednout projev starosty městečka
Syrau pana Achima Schulzeho, který poté přišel Jiřího Urbana osobně pozdravit
ke stolu a až do konce slavnostního večera seděl u našeho stolu. V průběhu
večera byla ještě krátká přednáška o dvou nově zpřístupněných jeskyních na
území Německa, a sice jeskyně Vetterhöhle a jeskyně Herbstlybyrinth. Večírek
skončil pozdě večer zábavou. V neděli se potom uskutečnily ještě exkurze
do jeskyně Alexander-von-Humboldt-Höhle u Bad Stebenu a rozloučení a odjezd
účastníků.

Celá akce proběhla v přátelské
atmosféře a mnohokrát bylo vzpomenuto dřívějších kontaktů mezi jeskyňáři
z Moravského krasu a bývalé NDR.

autor: dr.skála