Dosažení dna III. propasti! (4.–6.12.2015)

dno III. propasti, jeskyně Dagmar"Když se dnes zadaří, prokopnem se až do III. propasti." Již tradiční hláška před sestupem na pracoviště ve II. propasti jeskyně Dagmar. Vždyť dle vyprávění pamětníků, kteří zažili spojnici obou propastí průchodnou, to vypadalo, že nás od III. propasti dělí jen nějaký metr dva. A my kopeme, metry přibývají a III. propast pořád nikde. Tento víkend se to konečně změní. Po návratu pracovního týmu ve složení Aranka, Honza, Maty, Pepa, Šlimec, Erik a Kuča z propasti na základnu nikdo nehlásí "tak snad příště", ale "už jsme tam"!

V sobotu 5.12.2015 v odpoledních hodinách se povedlo po prokopání bahnem zacpaného kanálu prolézt ze dna II. propasti na dno propasti III, nejhlubší bod v jeskyni Dagmar. Zde se nachází to magické místo, ona pověstná kaluž, ze které stoupá voda a po většinu roku zatápí obě propasti. Doposud není schopen nikdo s jistotou říct, odkud se takové množství vody bere. Voda dnes stojí v propadu u levé stěny, hladina cca 10 cm pod současnou úrovní dna propasti. A protože víme, že je voda za velkého sucha schopna klesnout ještě níž, otevírají se nám díky zprůchodnění spojnice nové možnosti dalšího průzkumu.

dno III. propasti - nejhlubší bod jeskyně Dagmar

jezírko na dně III. propasti

Jsou to již 3 roky, co jsme na projektu III. propasti začali pracovat (více v článku z října 2012). Samozřejmě s dlouhými přestávkami kvůli téměř celoročnímu zatopení propasti vodou. Když ale nebyla voda, mělo toto pracoviště prioritu. Dnešním zpřístupněním dna III. propasti jsme tak dokončili další etapu na naší dlouhé cestě za objevením nových volných prostor v této zajímavé části jeskyně. Spojnice je tak po téměř třech desetiletích opět průchozí, pro jeskyni Dagmar významná událost. Samotná historie dobývání II. a III. propasti je rozsáhlá a zajímavá, patrně ji sepíšu do samostatného článku.

prokopaná spojnice propastí II a III, jeskyně Dagmar

Úspěšný dnes byl taktéž povrchový tým (Jaryn, Jenda, Šmudla a Rosťa). Před základnou to vypadalo jak v továrně, řezalo se, vrtalo, brousilo a svařovalo. Výsledným produktem byly další nové železné žebříky určené do Dagmary. Když byl dnešek tak úspěšný, zašli jsme výjimečně večer k Němcům a badatelské úspěchy adekvátně oslavili.

vrták Rosťa - výroba nových žebříků

autor: Maty