Dny otevřených dveří 24.–26.7.2009

pozvánka na Dny otevřených dveří

Tak za sebou máme Dny otevřených dveří na Dagmaře – akci k oslavě 50 let od objevení jeskyně Dagmar. První exkurzi jsme stihli ještě v pátek, další následovaly v sobotu a neděli. Celkem jsme provedli přibližně 20 osob. Není to moc, čekali jsme větší zájem. Mezi návštěvníky byli kromě pár jeskyňářů většinou lidi, co už nějakou veřejnosti nepřístupnou jeskyni navštívili (nejčastěji Býčí skálu a Amatérku), ale přišli také úplní nováčci. Vedli si velmi dobře a většina z nich si nakonec troufla i na lankáč do Horního patra. Myslím, že všichni návštěvníci byli s exkurzí spokojeni. Některým se to líbilo natolik, že měli zájem někdy příště dorazit na regulérní pracovní akci a vypomoct s taháním kýblů. A nám se každá pomocná ruka hodí. Tak uvidíme, jestli někdo ještě přijede. Když někdo zrovna neprovázel v Dagmaře, věnoval se opravě overalovny na základně. Minulý rok tam Šmudla udělal novou podlahu, tentokrát jsme vyspravili zadní stěnu a udělali důkladný úklid.

V sobotu odpoledne jsme šli kouknout do Jedlí. Potok tekl vydatně a většina se ztrácela v 1. ponoru. V jeskyni V Jedlích byla protékající voda vidět v síňce před Štěrkovým sifonem, na druhém konci sifonu v Meandrovém dómu bylo opět sucho a ani v dalších odtokových partiích (Honzova chodba, odtok za Klíčovou dírkou) nebyla voda slyšet. Našla si novou neznámou cestu ze Štěrkového sifonu.

Nad sondou ve 2. ponoru se díky dešťům dal bahnitý svah opět do pohybu. Trhá se slušně a brzy se pár kubíků zřítí do sondy. Na dně sondy jsme našli ve dně místo (cca 30cm pod přepadovým oknem objeveným při poslední akci), kde byl čistý štěrk bez naplaveného bahna a voda se tudy vsakovala pod levou stěnu. Před odchodem jsme odklonili potok do 2. ponoru, ať voda pokračuje ve svém díle. Nakonec jsme prodiskutovali možnost otevírky Mlhova závrtu (závrt č.5 V Jedlích). V sobotu navečer někteří odjeli, ostatní strávili večer u Tarťáků, kam jsme byli pozváni na bečku.

V neděli proběhla poslední exkurze v Dagmaře a protože nebylo kam spěchat a hosté měli zájem, prolezli jsme ještě jeskyni V Jedlích. S Kučou jsme se pak domluvili na použití mikrokamery ve 2. ponoru, aby jsme se podívali, kterým směrem voda odtéká a jak široká je chodba za úzkým přepadovým oknem.

autor: Maty