Bádání od Dagmary až po ZuB (29.12.2015–2.1.2016)

Silvestrovská povrchovkaNa sklonku roku nás to opět přitáhlo do krasu. Ve středu jsme s Honzou za vydatné pomoci Myotisáků (Luboš, Adam, Pepa) zabádali v Dagmaře. Na práci v propastech nás bylo málo, ale na odtěžování kamení z Dómu nádob a jejich ukládání do Jezevčí síně tak akorát. Přesouvali jsme tedy kameny a posunuli přípravy na těžební lanovku blíž ke svému cíli. Trasa je téměř volná, zbývá vytahat několik větších kamenů před deponií v Dómu nádob.

Samozřejmě jsme zkontrolovali i výšku hladiny ve III. propasti, ta se od posledně téměř nehnula. Odpoledne po odjezdu Myotisáků jsem ještě zasondoval v zaštěrkovaném horizontu v Jezevčí síni. Je totiž plánováno toto místo také zahrnout do probíhajícího výzkumu sedimentů v západní větvi jeskyně Dagmar. U vstupu do této krátké chodbičky je halda patrně již dříve překopaného materiálu z dřívějších pokusů o prolongaci, takže bude potřeba ji také odtěžit, ať tu nepřekáží. Naštěstí toho není moc, jedna pracovní sobota to vyřeší.

Na Silvestra jsme si udělali procházku po povrchu, nejdřív kolem Rasoven na sever k Holštejnu, v Lidomorně jsme obdivovali "smysluplně využitou prostoru a příklad citlivého přístupu k jeskyním", kolem Holštejnské jeskyně jsme vylezli na planinu směrem k Šošůvce, přes množství závrtů a kolem Malé Dohody se pak stočili na jih, až jsme znenadání a nečekaně stanuli v Ostrově u Němců. Na základně jsme si pak večer připravili klasický dagmarácký svařák a opět nás navštívili Myotisáci, kteří dovezli na košt pro změnu jejich svařák z Vilémovic. Před půlnocí jdeme na Tartaros shlédnout ohňostroj, který Kuba už pár dní poctivě připravuje. A je tu rok 2016, připíjíme a jdeme společně na Tarťáckou základnu, kde pak ještě dlouho debatujeme a plánujeme. Tentokrát proběhlo vše v poklidu bez žádného skákání z lomové stěny či prolézání mezi šprušlemi žebříku, zkrátka letos v pohodě, snad takový bude celý rok.

Na Nový rok se k práci nikdo moc neměl, přesto jsme se po rozloučení se všemi návštěvami, které nás dnes na základně zastihly, dokopali k sestupu do jeskyně. V Dagmaře jsem s Arankou zmenšoval již výše zmíněné kameny před deponií v Dómu nádob, aby se daly příště vykutálet nahoru ven z jeskyně. Večer jsme se netradičně přesunuli do Vilémovic na základnu Myotisu, probrali jsme, co se letos událo v krasu nového a taky zjistili, že se tato základna nenápadně proměnila v tetovací studio (samozřejmě výhradně se speleomotivy).

V sobotu je pracovní morálka na nule, všichni rychle mizí z krasu za dalšími povinnostmi a já táhnu na jih krasu, na plošinu Skalka k Závrtu u Borovice na domluvenou pracovku. Nejdřív mě čeká exkurzní část dnešní akce, to je návštěva zatím posledního objevu na této lokalitě – Jožova dómku. Dolů do dómku se nám daří dostat bez problémů všem (Kuča, Marťas, Staňa, já), nahoru už je to výživnější, prolézt Huntuntunt není až tak technicky náročné, ani to není nijak extrémně úzké, ale ten vzduch je tu příšerný. Ostatní Speleohistorici mě sice neustále přesvědčují, že tu žádné céóčko není, když ale trvám na tom, že tohle není normální a že tu nějaké musí být, tak nakonec z Kučy vypadne, že "tu samozřejmě nějaké je, ale není ho tolik, jak tu normálně bývá". Asi zapomněl, že my ze severu stále potřebujeme k životu kyslík 🙂

Po exkurzi přelézáme do Severní propasti, kde už dávno pracují Bob a Dave Luv a rozjíždíme těžbu z Trucchodby až na povrch. I návštěva Trucchodby včetně Dómku nohsledů pro mě byla vlastně exkurzí, tyto části ZuBu jsem také ještě neviděl. Dnes je to téměř na den přesně 2 roky, co jsem byl na ZuBu posledně a délka jeskyně je od té doby víc než dvojnásobná! Pěkný postup, tvrdě vydřený a zasloužený. Snižovali jsme dno Dómku nohsledů, taková přípravná akce na budoucí pokus překonat koncové místo dómku. Na povrchu u vrátku nebylo zrovna teplo, ale kopáči ze dna jeskyně mě zásobovali plnýma lódnama tak rychle, že jsem neměl čas tu zimu nějak pocítit. Končíme za tmy, udělal se kus práce. Já jsem rád, že jsem viděl nové prostory v nitru Skalky a taky že jsem konečně Speleohistorikům splatil všechnu tu jejich pomoc za loňský rok u nás na severu. A možná si trochu předplatil i pomoc na rok letošní 😉

Další info z akce na ZuBu na webu Speleohistoriků.

autor: admin1