Výroční schůze ZO

Zde naleznete většinu informací o průběhu výroční schůze ZO 6-12, která se uskuteční v sobotu 16.2.2008 na strubu u Březiny.

Program výroční schůze (16.2.2008),
10.00-14.00 h, Březina
1. Uvítání členů a hostů
2. Prezentace
3. Přečtení zápisu z minulé VZ
4. Volba nového výboru ZO
5. Návrh programu činnosti na rok 2008
6. Zpráva revizora, pokladníka a archiváře
7. Vybrání členských příspěvků (500 Kč)
8. Zápis schůze a jeho odsouhlasení
9. Diskuse a připomínky (úprava el. vedení, členská základna, plnění úkolů a další)
10. Ukončení schůze Plán průzkumné a výzkumné činnosti ZO na rok 2008 (předběžný návrh)

  • Expedice a jiné akce – podílet se a organizovat naučné a pracovní exkurze v zahraničních i domácích krasových oblastech. Uveřejňovat jejich výsledky na stránkách ČSS a dalších šasopisů.
  • Historické podzemí – dokončit průzkum středověkého podzemí v Milovicích (okr. Břeclav) a nachystat jeho výsledky k publikaci. Ve spolupráci s Př FMU v Brně uspořádat a zabezpečit exkurzní výjezd pro členy Arbeitskreis für Erdstallforschung in Roding do lochů v okolí Mikulova.
  • J. Hynštova ventarola – pokračování v dosavadním průzkumu technikou rozšiřováním úžin a těžbou sedimentů za Malou síňkou.
  • J. Netopýrka – zabezpečení pracovní šachty ve Druhém dómu a Žaludově propasti a domapování jeskyně.
  • J. Řičánkova skala – zabezpečení vstupní šachtice a průzkum neznámého průvanového pokračování.
  • J. V Mechovém závrtu – pokračování v průzkumu dna Půlkruhové propasti.
  • Jeskyně u Březiny – udržovat a dbát na jejich stavu v konzervaci.
  • Lom Mokrá – pokračovat ve sledování a registraci krasových útvarů v dobývacím a těžebním prostoru ve spolupráci s fi Českomoravský cement (hospodářská činnost). Publikovat výsledky našich řádně povolených výzkumů a průzkumů.

autor: admin1