Výroční schůze ZO 6-12 na Březině

Připomínám pro všechny, že tuto sobotu 5.3.11 se na srubu u Březiny uskuteční v 10.00 hod výroční schůze naší organizace. Prosím o početnou účast, abychom byli ve všech důležitých bodech programu usnášeníschopní. Totéž platí i o obnosu potřebném k zaplacení příspěvků (600 Kč). Novinkou je formální přestup P. Kučery do ZO 6-28, který by měl být také odsouhlasen našimi členy. Nastal také čas vyřizování výjimek na naše pracoviště, o kterých bychom měli hromadně podiskutovat.

 Program výroční schůze:

 1. prezentace členů a zhodnocení činnosti za rok 2010 (přečtení VZ za r. 2010)

2. hodnocení činnosti výboru ZO a volba nového výboru (formou hlasování)

3. plán činnosti na rok 2011 (jeho schválení hlasováním)

4. přijetí nových členů a čekatelů, rozloučení se s bývalými členy (hospodářské vyrovnání, hlasování)

5. výběr členských příspěvků

6. diskuse a závěr

 

autor: PetrK