Podzimní report z lokalit


S blížícím se koncem roku začínají venkovní teploty klesat k nepříjemným hodnotám.I to je jeden z důvodů, proč napodobujem pralidi a schováváme se do útulného teplíčka jeskyně.Bádací týden jsme zahájili, jak už je dlouhodobým zvykem ve středu a Starou štolou.Do střední části krasu, Josefovského údolí jsme odjeli v podvečerních hodinách s Dejvem.Na základně se k nám přidal Jirka Svozil a společně jsme vyrazili na pracoviště.

Hlavním úkolem této akce bylo odstranit dva velké bloky, které levitovaly zaklesnuty do sebe.Nejprve jsme velice opatrně vytvořili místo rozebráním částí závalu v nejbližším okolí.Poté jsme bloky pomocí všemožných domlouvátek usadili do bezpečnější polohy k následnému rozpatronkování.Závěrem akce jsme jako přívdavek rozplavili něco drobného materiálu a akci ukončili.Další z řady akcí na tomto pracovišti proběhla v pátek.Tentokrát byla sestava silnější.Ke mě s Dejvem se přidali Raďas, Pavel Konečný, Jirka Kukla a Čestmír.Poshazovali jsme kameny z Horního dómku dolů a vytahali je ven do Velké síně.Tím jsme si udělali dostatek místa na přísun dalšího materiálu z čelby.Tento den jsme měli s ADAVAKem i dohodnuto, že můžem kalit vodu v potoce.Proto jsme využili situace a poslali další dávku materiálu z čelby na horní mezizakládku.

Po návratu na příjemně vytopenou základnu jsme podali hlášení a nahrazeni Předsedou s Kolbim, kteří se vydali na pracoviště na další směnu.Věnovali se rozebírce nově přicestovalého materiálu, kterého se sesypalo opět velké množství.Když zaplnili celý horní dómek až k prvnímu průlezu, vrátili se za námi, aby nás podpořili i v jeskyňaření virtuálním.Sobotní den jsme s Dr. Skálo zahájili pracemi na našich lokalitách.Po návratu na Býčí skálu v odpoledních hodinách jsme zjistili, že plánované čerpání sifonů se trochu posunulo a na odchod do jeskyně Barové máme ještě chvíli času.Využili jsme tento čas k diskuzi se speleopotápěčem Mírem Měkotou, který byl v jeskyni a na základně na návštěvě.Tento objevitel Proplavané skály a jeskyně Májové je navíc objevitel i Křížového dómu a Dómu ticha.Podařilo se nám tak získat velice cenné informace o těchto místech, které jsou jedním z předmětů našeho současného zájmu.Když nastal okamžik sčerpání a tím čas našeho odchodu, vyrazili jsme vzhůru do stráně nad základnou.Já, Jirka Kukla a Pavel Konečný jsme se věnovali další prolongaci chodbičky, která, zatím bohužel neprůlezně, spojuje Dóm ticha s Větrným tunelem.

Předseda, Kolbi a Raďas drželi hlídku a starali se o bezproblémový chod čerpadel.Ve chvílích volna rozplavovali blátivé sedimenty ve dně Horního jezera zahlubovali zrepasovaného Pupence.Díky tomu, že při této akci nebyly žádné větší problémy s technikou, podařilo se nám splnit všechny naplánované práce a postoupit o další metr v kalcitové žíle vstříc Svozilce.V neděli jsme do jeskyně vyrazili už před obědem.Nejprve astrofyzik Čestmír se svým kamarádem Markem šli těžit do Větrného tunelu.Chvíli po nich jsme vyrazili i já, Jirka Kukla a Pavel.Za cíl naší výpravy jsme zvolili Starou štolu.Poshazovali jsme kameny, které v pátek nachystal Předseda s Kolbim do chodbičky pod Komínkem.Já jsem se vydal na opožděný oběd, Jirka s Pavlem vytahali kameny ven do velké síně.Odpoledne jsem zasvětil povrchové procházce.Vydali jsme se s Dančou ke Švýcárně a odtud horní etáží údolí kolem jeskyně Partyzánské zpět na Býčinu.Před odjezdem jsem stihnul ještě jednu krátkou akci ve štole, kde bylo nutno rozrušit jeden zaklíněný kalcitový blok.Na své pracoviště se odpoledne vydala i Zuzka a společně s Martinem Golcem a Jirkem Kuklou pokračovali vstříc Dómu ticha přes Větrný tunel.Ve večerních hodinách jsme zakonzervovali základnu a odjeli k zaslouženému odpočínku před dalším z prodloužených krasovíkendů.

autor: lblazek