Záchrana osvětlovací věže Petzoldova lomu

Občanské sdružení „Nezevli jen tak“ vyzývá všechny, kterým není lhostejný osud
chátrající osvětlovací věžě v Petzoldově lomu u Srbska v Českém krasu:

Projekt Osvětlovací věž byl podpořen grantem z Fondu kulturního dědictví Nadace Via
ve výši 5 000 Kč. Peníze zdaleka na opravu věže nestačí,
ale poslouží k nastartování dlouhodobějšího procesu záchrany.
Nejprve chceme objekt podrobněji prozkoumat, zakreslit a zajistit bezpečnost v jeho okolí.
Organizátorem akce je spolek Nezevli jen tak,
který v minulosti pořádal například Workshop Srbsko a další akce na Berounsku. 
Akci podporuje Obecní úřad Srbsko a společnost Aquatech s.r.o.,
která je vlastníkem věže.

Záchrana věže by měla být pilotní akcí projektu DOMY LOMY,
které bude mapovat architekturu v místech těžby vápence.

FORMY MOŽNÉHO ZAPOJENÍ DO ZÁCHRANY VĚŽE JSOU:
– jednorázová brigáda / úklid v okolí věže
– pomoc s organizací projektu např. oslovování sponzorů
– mapování lomové architektury / oslovování pamětníků
– pamětnické výpovědi o fungování starých lomů / poskytnutí historických fotografií a jiných pramenů

Bližší informace na webu spolku: www.nezevli.cz, nebo se ozvěte na mail zuzana@nezevli.cz Osvětlovací věž

autor: admin1