Výročka, bádání V Jedlích a nález jílů ve Ventarole (26.–28.1.2018)

Poslední lednový víkend pro nás znamenal sejít se na základně, zhodnotit loňský rok, naplánovat činnost na rok současný, zvolit si nové vedení… prostě se konala výroční členská schůze. Začali jsme v sobotu v 9 hodin ráno na základně a sešlo se nás 13 členů a 2 hosté. Členská základna se nám zredukovala z 19 členů na 17 (členství ukončili 2 dlouhodobě neaktivní členové, takže na činnost skupiny to nebude mít vliv), jinak se žádné velké změny nekonaly.

Před polednem jsme úspěšně dobojovali s papíry a nezbytnými oficialitami, udělali si společné foto a mohlo se jít bádat. Vyrazili jsme v hojném počtu do terénu s cílem zabádat v jeskyni V Jedlích a následně zkouknout stav v Jedelské ventarole. V jeskyni č. 567A V Jedlích jsme rozebrali bednění a odkryli výsledek našeho silvestrovského betonování. Vypadá to dobře, až nebude venku sníh a bláto, budeme v betonáži pokračovat. Dnes jsme ale přišli vytěžit hlínu a kamení, které při minulých betonovacích akcích při začišťování stěn (a při sesouvání závalu) napadalo do onoho průlezu směrem k Meandrovému dómu a Střelecké úžině. Udělali jsme řetěz, podávali kýble a poměrně rychle jsme všechen tento spadlý materiál dostali ven z jeskyně.

Z Jedlí jsme se přesouvali k Jedelské ventarole už jen na kontrolu stavu a zhodnotit poslední postupy. Jenže došlo k drobnému nedorozumění a někteří si omylem mysleli, že jdeme pracovat i tam. Této nevědomosti jsem okamžitě využil, všichni vyfasovali nářadí a z exkurze se stala další regulérní pracovní akce 😀 Díky dostatku pracantů se jednak vyvozil všechen narubaný materiál z levé odbočky a také se postoupilo v přímém směru. I když přímý směr už dlouho nebude přímý, protože se nám začíná levá stěna (liťák) zatáčet doprava a bude potřeba tímto směrem zatočit i průkop. Zajímavé je, že se v tomto místě objevují šedé jíly, to je úplně poprvé v celé jeskyni. Zajímavě to vypadá i po vyvození materiálu z levé odbočky, kde se podařilo pod stěnu zasunout celou násadu od lopaty, tj. je tu šance, že odbočka tvořená na výrazné tektonické poruše bude ve stejném směru pokračovat i dál, jen zhruba o 2 m níž než dosavadní průběh chodby. Bude potřeba se tu aspoň o metr zahloubit a budeme vědět víc. Na obou čelbách jsme se tak zase kousek posunuli, všechno nakopané jsme z jeskyně vyvozili, spokojenost. Za zorganizování této neplánované pracovky jsem byl po výlezu z jeskyně "odměněn" všemi přítomnými, kteří mě na důkaz vděčnosti, že tu mohli do tmy makat, zasypali sněhovými koulemi.

Poslední dnešní šichta nás čekala večer U Němců, té už se nikdo nebránil, všichni se ochotně zúčastnili, dokonce nás v tomto snažení přijeli podpořit i jižani. Tarťáci měli taky po výročce, takže u Němců to jeskyňářsky žilo jako už dlouho ne. V neděli bylo hezky, tak už jsme se jen toulali po povrchu.

autor: admin1