Vyjádření k „Jarnímu úklidu …“ serveru „Jeskyňář.cz. „

M.alešV diskusních příspěvcích se dosti vyskytovalo mé jméno v souvislosti s cenzurováním a odmítáním článků. Především pak mezi Iblazkem a Martinem P. Cítím jako svou potřebu se k tomu vyjádřit.
K problému.
Velmi mě zajímal nesoulad názoru na vznik a vývoj Moravského krasu mezi na jedné straně akademikem Kettnerem a profesorem geomorfologie Karlovy univerzity J. Kunským – na straně druhé skupinou geologů pod vedením RNDr. Bosáka Csc. Bosákova skupina vycházela z geologických sond v Lažáneckém žlebu a to posuzováním stáří tam zjištěných uloženin. Protože sedimenty vznikly až ve vytvořeném žlebu, na jeho vzniku se nemohly nijak podílet.
Pro posouzení tohoto problému jsem použil metod systémového inženýrství, které u nás v krasu dosud použity nikdy nebyly. Po všech těchto výpočtech (řadu z nich jsem zveřejnil v posledním článku) jsem zjistil, že akademik Kettner a profesor Kunský mají pravdu, názory Bosáka a spol. jsou v rozporu s principy matematické logiky.
Pokusil jsem se třikrát, aby tyto výsledky časopis SPELEO zveřejnil, neúspěšně. Všechny byly odmítnuty. Není divu, když v redakční radě SPELEA zasedá RNDr.Bosák Csc. Potíž je v tom, že má práce je doložena výpočty, což oponenti mohou vyvrátit pouze zjištěním matematicko-logických chyb v odvozování a argumentaci. Proto zveřejnění takové práce nebylo pro redakci SPELEA žádoucí. Zdůvodnění nezveřejnění bylo u posledního případu – „článek je nevhodný,…" , „není to vědecké…", dokonce i „výplod chorých mozků", nebo „bizardní teorie" atd. Vím jen, že akademik Kettner i profesor Karlovy univerzity Kunský, jsou v okolním světě velmi ceněni a stále jako vědecké kapacity ve světovém odborném tisku citovány. Že by měli „choré mozky", a plodili „bizardní teorie", o tom se snad hovoří jen v naší speleologické organizaci.
No nic, ustoupil jsem." Vznik a vývoj jeskynních systémů jižní části Moravského krasu" vyšel knižně, ostatní pak na svém serveru zveřejnil Šenkyřík-poustevník, nyní jsou na webu Francimus jako „jedna bizardní teorie", kde jí můžete najít. Tím bych i chtěl poděkovat oběma za jejich serióznost, která v budoucnu snad bude i v celé naší společnosti, i ve speleologii.
Postupy „systémového inženýrství" jsou jako vědecké posuzovány pouze ve vyspělých zemích. Naše věda má k tomu ještě hodně daleko.
Ing. Vladimír Vašek

autor: vicky