Urbanova štola

Опис штольні біля с.Чинадієво.

Popis štoly u vesnice Činadijevo


Název: Urbanova štola
Teritoriální poloha: Ukrajina, Zakarpatská oblast, okres Mukačevo, ves Činadijevo
Zeměpisná poloha: na západním úpatí skalního masivu, který vystupuje z jižního svahu hory, na které se nachází hřbitov obce Činadijevo. 500 m podle azimutu 22° od činadijevského zámku. Od zámku se jede východním směrem k přejezdu, za nímž odbočit nalevo na pozemek. Projet po něm 400 m na západ k rozdvojení. Zprava ústí cesta, která sestupuje od hřbitova. Od rozdvojení je na svahu porostlém křovím vidět výstupek skály o výšce 5 – 7 m. Na úpatí její západní části se nachází vchod do štoly. Vedle cesty stojí samostatně starý domek. Od něj vede ke vchodu stezička (vzdálenost 10 m).
Koordináty vchodu: N 48°29´21.73; E 22°49´ 59.55 (vzaty z Google Earth).
Jeskyně byla objevena a prozkoumána 11.dubna roku 2011 užhorodskými ( Vaš, Makarenko – speleosekce „Lynx" PADIONu), českými (Jiří Urban – Brno ) a německými (Jürgen Wode – Braunschweig) speleology podle informace, podané místními obyvateli.

Délka 89,5 m, plocha 173 m2 objem 306 m3 .Maximální výška chodeb 2,2 m.
Jeskyně je horizontální, vodorovná.
Štola je vyhloubená v kameni, na stěnách je vidět stopy vrtání. Dno štoly je místy pokryto hlínou, místy kamenné.
Na konci štoly je strop sestaven z oblouku se zacementovanými kameny, očividně aby se zabránilo zřícení. Na konci oblouku končí kamenitá hornina, chodba končí ve hliněné stěně.

Jeskyně je vlhká, v prohlubních dna je několik mělkých nádržek na vodu (hloubka do 0,2 m).
Napájení rozptýlené-infiltrační.

Jeskynní sedimenty: hlína, štěrk, kamení. V 15 metrech od vchodu je na pravé stěně úsek s nátekovou kůrou ( 0,3 x 0,3 m).

Představitelé fauny: ve vchodové a koncové části jsou pavouci.
Netopýři: Rhinolopus hipposideros, Myotis myotis.

Jeskyně je jednoduchá na projití. Může sloužit jako předmět návštěvy. Vyžaduje dozor pro zamezení znečištění návštěvníky.

Topografický plánek zhotoven 11. dubna 2011. (Vaš O., Makarenko O.)
Popis sestavil Vaš Omeljan.

autor: dr.skála