Tajemství Grónských ledovců

Gronsko„Děláte si legraci!", smál se laborant. „Jen před 4400 roky?"
„Ano, odsekl Kent. Povrch celé této naší planety byl přeformován celosvětovou potopou před pouhými 4400 roky."

„V žádném případě! Pokud to nevíte, doktore Hovinde, já pracuji zde v Coloradu v Denverské národní laboratoři pro výzkum vzorků ledovcových vrtných jader. Odebíráme jádra z ledu v Grónsku a v Antarktidě. Tyto suché a velmi studené ledovce jsou mnoho kilometrů silné a jejich roční přírůstkové kruhy jsou velmi tenké."

Odmlčel se, aby zjistil Kentovu reakci. „Měřili jsme ten led, a řeknu vám, pánové, je 135000 let starý! Vašich 4000 let je tak nejvýše dobrý vtip."
„Rád bych se do vaší laboratoře podíval", řekl Kent poklidně.

Příští den můj přítel Kent navštívil tohoto pracovníka v laboratoři. Zaměstnanec jej uvedl do jednoho obrovského mrazáku, ve kterém byla skladována dlouhá jádra vyvrtaná v ledu.

„Vidíte toto ledovcové jádro z Grónska?", řekl pracovník. Vyvrtali jsme ho z hloubky 3 km. „Vidíte ty kroužky? Toto jádro nás přivádí zpět o 135000 let. Všimněte si všech těch kroužků podél celého jádra, jak se střídají jejich barvy: tmavá-světlá-tmavá-světlá.Gronsko

„To reprezentuje roční kroužky, protože v létě vrchní vrstva sněhu roztaje, a pak znovu zmrzne jako čirý led, to je ta vrstva jevící se tmavší. V zimě nemá sníh šanci roztát, jen se stlačí. To je ta světlá vrstva. Tyto tmavé a světlé vrstvy indikují 135000 lét a zim.

Hovind se mu podíval do očí. „Není to tak, že jen předpokládáte, že se jedná o roční kroužky?"
Pojďme se podívat o několik let zpět na slavnou ztracenou peruť (letku, skupinu letadel).

 

 

Ztracená letka
Během druhé světové války, v roce 1942, přistála některá vojenská letadla v Grónsku. Po skončení války byla zde tato letadla opuštěna a zapomenuta.
Roku 1990 jeden letecký nadšenec přišel s úžasnou myšlenkou najít tato letadla a znovu s nimi vzlétnout.

Zorganizoval skupinu lidí a vydali se letadla hledat. Ukázalo se, že budou muset použít radar, protože letadla byla ve skutečnosti tak hluboko pod ledem, že se bude jednat o náročnou práci je najít. Dovedete si představit, že ztracená letka byla pokryta 80 metry ledu za pouhých 48 let?!

Počítejme: 80 metrů děleno 48 roky dává 1,6 m/rok. Nyní dělme 3000 m (3 km) číslem 1,6 m/rok, což dává 1 875 let, což je doba, po kterou trvalo 3 km silnému ledu, tedy VEŠKERÉMU ledu, aby se vytvořil. Můžeme uvažovat o něco delší dobu, protože hlubší led je stlačován do jemnějších vrstviček.

Poznámka: Tato letadla nepropadla ledem v důsledku své váhy. Led vyrostl nad nimi.

Jsou tato dávná letadla v ledu?
Národní laboratoř pro výzkum ledovcových jader v Denveru říká, že 3 km ledu musí být 135000 let starých! Jakého stáří by tedy měl být led silný 80 metrů, pod kterým byla zapomenutá letadla? Vychází to na (135000: 3000)x80=3600 let. Znamená to tedy, že letadla jsou 3600 let stará? Co myslíte?

JEŠTĚ DODATEK

V dubnu 1999 Kent navštívil Boba Cardina v jeho muzeu v Middleboro, Kentucky, USA. Cardin vykopal a restauroval stroj P-38.
Možná vás zajímá, jak to letadlo vytáhli. Chytře. Vytáli v ledu díru dolů k letadlu, letadlo dole rozkouskovali a touto dírou po částech stroj vytáhli.
„Když jste tu díru hloubili", zeptal se Kent, „zpozorovali jste v ledu nějaké vrstvičky, kdy se střídaly tmavé a světlé?"
„Ano, vlastně jsem je viděl".
„Kolik vrstviček tam bylo?"
„Mnoho stovek."


STOVKY VRSTVIČEK ZA 48 LET?
„Jak tam mohou být stovky ročních vrstviček za 48 let?"
„TO NEJSOU ROČNÍ VRSTVIČKY. To nejsou vrstvičky tvořené létem a zimou", odpověděl Cardin. To jsou vrstvičky tvořené teplem-chladem-teplem-chladem. Může se jich udělat třeba deset za den.
A tak tomu skutečně je. Přesto je vědecké kruhy stále nazývají ročními vrstvičkami. (viz Scientific American, únor 1998, str. 82)

CO ALE ANTARKTICKÝ LED?
Magický výraz „miliony let" je uplatňován na ledový pokryv Antarktidy.
Dnes, ve výšce 500 m nad mořem, pokračuje stále tvoření nového ledu.
V roce 1930 admirál Richard Byrd v Antarktidě zřídil základnu.
Od té doby síla ledu vzrostla tak, že jeho anténní věže, vysoké přes 33 metrů, vykukují dnes už jen několik desítek centimetrů nad ledový povrch.
Při této rychlosti by ledová pokrývka Antarktidy byla stará jen pouhých 7000 let, ne milion.

Protože však tvoření ledu během doby ledové muselo být o mnoho rychlejší, je tento led pravděpodobně mnohem mladší než 7000 let.

 

autor: admin1