Metodika průzkumu

Cílem podrobného speleologického průzkumu je vyhledat, registrovat, zaměřit a případně zdokumentovat všechny jeskyně, propasti a podzemní prostory ve vymezeném území. Vzhledem k tomu, že oblastí …