Odkazy

Zajímavé odkazy vztahující se k problematice či oblasti Krasu.   Informace o Krasu vodnik.kras-carso.com/ Mnohovrstevný atlas Slovenije www.geopedia.si/  Jamarska zveza Slovenije www.jamarska-zveza.si/ Jamarski klub Temnica …

Pojeďte s námi

Máte-li chuť a čas připojit se  k našemu bádání není to problém. Stačí  se ozvat na některý z e-mailů uvedených v kontaktech a dohodnout se na …

Voda na Krasu

Při hledání informací o Krasu jsme narazili i na zajímavý článek týkající se zásobování obyvatelstva Krasu vodou. Originál článku je v přiloženém souboru ravbar.pdf. Cimbálův …

Úvod a vymezení oblasti

     Od roku 2002 probíhá v západní části Krasu ve Slovinsku systematický speleologický průzkum krasových jevů a podzemních prostor, prováděný členy České speleologické společnosti.      Podílejí …