090905 Člupek – Pracovní

Zahájení – Ukončení / Skutečné: 11:00 – 16:00 / 15:00 Vedouc akce: Havel Hlídka na povrchu: Trojanovský Jména účastníků: Průběh a zvláštnosti: Rozebíral jsem zával. …