JESO

OCHRANA PŘÍRODY č. 1/2009Jednotná evidence speleologických objektů autor: osPraha Dne 1. 1. 2009 vešel v účinnost pokyn náměstka sekce ochrany přírody a krajiny MŽP k vedení …