Kras

Kras je vápencové území rozkládající se na jihozápadě Slovinska. Je označován jako tzv. matičný, v minulosti na něm byly posány povrchové a podzemní krasové jevy …

Naše zájmová území

Přírodní rezervace Vratíkov. pruh devonských vápenců tzv. němčického přechodného vývoje. Kuželový paleokras, jednotlivé krasové kužely oddělují železité sedimenty, které byly v 19. století hojně těženy …