Příspěvky

Ještě jednou a naposledy upozorňuji všechny hříšníky.Je potřeba uhradit příspěvky a to co nejdříve.Bude končit platnost průkazek a  bez uhrazení příspěvků nové nebudou.Nevidím důvod,proč by …