TABUĽKA NAJDLHŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU ….stav k 1.4.2008

1Demänovský
jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
35 116m 
2Stratenská jaskyňa- Psie
diery, Spišsko-gemerský kras, Slovensky raj
21 987m 
3Jaskyňa mŕtvych
netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier
  19 260m 
4Mesačný tieň, Východné
Tatry, Vysoké Tatry
  13 600m 
5Jaskyňa zlomísk, Nízke
Tatry, Demänovské vrchy
  10 471m 
6Javorinka, Východné
Tatry, Vysoké Tatry
    8 536m 
7Hipmanove jaskyne, Nízke
Tatry, Demänovské vrchy
   7 536m 
8Skalistý potok, Slovensky
kras, Jasovská planina
    6 400m 
9Domica- Čertova diera,
Slovensky kras, Silická planina
   5 368m 
10Jaskyňa v Zaskočí,
Nízke Tatry, Demänovské vrchy
    5 034m 
11Liskovská jaskyňa –
Jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské vrchy
  4 150m 
12Štefanová 1, Nízke Tatry,
Demänovské vrchy
    4 092m 
13Čachtická jaskyňa, Male
Karpaty, Nedze
    3 865m  
14Belianska jaskyňa,
Východné Tatry, Belianske Tatry
   3 829m 
15Bystrianska jaskyňa,
Horehronské Podolie, Bystrianske podhorie
  3 320m 
          
Zdroj Spravodaj 1/2008         

autor: lukas