Správa o činnosti rok 2007

2007

Členovia OS sústredili svoju aktivitu hlavne na lokality
Bodovský ponor, Landrovská jaskyňa, Harničiarova jaskyňa a nedávno objavenú
nádejnú Jaskyňu dvoch švagrov. Na tejto lokalite sa podarilo preraziť do
nových, nie veľkých priestorov, z ktorých pokračuje ďalší zával. Ten dáva
nádej na ďalší postup. Veľmi sľubné boli aj objavy na Bodovskom ponore, kde sa
na každej akcii podarilo objaviť nejaký dómik alebo puklinu. Konečne sa
spozoroval aj výrazný prievan, ktorý pulzuje smerom z jaskyne v cca 15-minútovom
intervale. Zaujímavý je aj nález kosti – kĺbu nohy zvieraťa (pravdepodobne jeleň ). V Landrovskej
jaskyni sa nainštalovala do pukliny lanovka, pomocou ktorej sa odstránila časť
závalu, ktorý sťažuje postup v chodbe za puklinou. Neskôr sa azda podarí
zával odstrániť a zabezpečiť strop proti ďalšiemu zosuvu materiálu do
chodby. V Čachtickej jaskyni sa nainštaloval prístroj na zaznamenávanie
seizmických posuvov jednotlivých tektonických porúch. Členovia OS mali v roku
2007 aj dve záchranné akcie, z toho jednu cvičnú v Beckovskej jaskyni,
pri ktorej sa zistili nedostatky, tie sa členovia pokúsia odstrániť na ďalšej
cvičnej akcii v r. 2008. Druhá akcia bola vyhlásená na základe ohlásenia
rodinného príslušníka jedného z návštevníkov jaskyne. V priebehu 1 a pol hodiny
boli traja členovia OS s prostriedkami prvej pomoci pri vchode do jaskyne,
kde našli celú skupinu návštevníkov v poriadku. Akcia je zapísaná v TD
č.68……. OS uskutočnila za rok 2007 –
81 pracovných akcií.

Ján Pažitný, tajomník OS

autor: admin1