Správa o činnosti rok 2004

Podstatnú časť prieskumnej činnosti realizovali členovia
skupiny na lokalitách Landrovec, Čachtická a Beckovská jaskyňa.
Pokračovali aj v sondážnych prácach v Prepadlom, Belákovec-svetlušky
a v Sonde Komsomolcov. V Čachtickej
jaskyni prebiehal prieskum hlavne v oblasti Rotundy, vykonávalo sa
čistenie jaskyne. Mladší jaskyniari sa zamerali na práce v prieskumných sondách,
v sonde Jesenského duby dosiahli hĺbku -10,3m. V Beckovskej jaskyni
sa podarilo preniknúť do menšieho priestoru s bohatou sintrovou výplňou.
Postup prác v jaskyni sťažujú úzke priestory a hĺbka, z ktorej treba
vyťažený materiál dopravovať až do Majkovho domu. V jaskyni Landrovec sa
pracovalo na konci Starej chodby, potom v ústí Mlokárne, kde sa podarilo
postúpiť o 5m. Po obnovení prác v Starej chodbe sa objavila asi 5m
dlhá puklina so závalom na konci a s prievanom. Z ostatných aktivít treba spomenúť
účasť členov OS na prieskumných prácach v Jaskyni mŕtvych netopierov, ako
aj na povrchovom prieskume v lokalitách Černajov háj, Žadine pri
Menšiciach a obce Hrušové.
Skupina v roku 2004 zorganizovala 87 pracovných akcií .

 

 

Ján Rajčány, tajomník OS

autor: admin2