Správa o činnosti 2010 – OS Čachtice

Ďalší rok máme za sebou, z jaskyniarskej stránky vcelku úspešný. Mnoho skupín jaskyniarstvo zanedbáva, ale u nás rozkvitá. Verejnosť ani nevie, čo sa v ich okolí deje, dokonca pod ich nohami, pod zemou – kde je náš živel, svet jaskyniarov.

V roku 2010 sme sa sústredili na prácu či skúmanie na mnohých lokalitách nielen v Čachtickom krase. V Čachtickej jaskyni sa odpracovalo 18 akcií, no najviac práce nám v priebehu roka zabrala rekonštrukcia základne. Pri decembrovej akcii v nej bez ťažších problémov prenocovalo 12 ľudí. V sonde Megero bol odťažený kus zeminy nad závalom, sonda sa vyčistila a osadila sa v nej oceľová klietka, ktorá steny zafixovala pred zosuvom a lokalita je teraz bezpečnejšia pri ďalšom pokračovaní a bádaní. Na poľutovanie nám pri sonde Jesenského duby III zmizlo asi 500 kg výstuže! Je na počudovanie dostať taký náklad z miesta, ktoré je bežným automobilom neprístupné. Okrem toho bol poškodený uzáver Čachtickej jaskyne a ukradli aj železné stojky pri základni OS.
Nezabudli sme ani na jaskyne, ako Beckovská, Štepnica, Jaskyňa L, Ignác, Jaskyňa na Landrovci.

V jaskyni na Landrovci sa v priebehu roka odpracovalo zopár spoločných akcií, na ktorých má zásluhu P. Pospíšil. Na spoločných akciách sa ťažil materiál nad vstupom do jaskyne, transportovaný z nových častí starej chodby, kde sa podaril menší objav s prievanom. Po rokoch bádania je tu nádej na pokračovanie a azda aj objav. Nie vždy nám prialo počasie; na Landrovci nás neraz vyhnal dážď, ale Paľov čaj a slivovica zabezpečili naše pohodlie po akcii. V priebehu roka sa zmapovala Jaskyňa švagrov.

Prebehli povrchové akcie v krase. Pri decembrovej akcii Lukáš a Martin našli výduch v skalách nad vojenskými skladmi v Čachtickom krase. Z miesta vanie príjemný teplý vánok pri citeľných vonkajších mínusových teplotách. Úspechy sme zaznamenali v Čachtickej jaskyni; objavený asi 30-metrový úsek sme nazvali Cesta utrpenia. V miestach objavu je zemina a íl plný drobných ulitníkov. V jaskyni sa doliezol komín v Kamennom dóme, na čom má prevažne zásluhy Karol Kýška a na poslednej akcii aj moravskí jaskyniari.

Rok 2010 bol pre skupinu významný, pretože sme oslavovali 40. výročie založenia OS Čachtice. Akcia sa konala za hodnej účasti návštevníkov na pohodovom mieste v doline Hrabutnice pri Hladovom prameni. Za pár dní nás navštívili jaskyniari z Trnavy, Moravského či Tišňovského krasu, takisto jaskyniari z blízkeho okolia. Pri guláši a hudbe sa zabávalo až do rána, ako to na jaskyniarskych akciách má byť. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tohto podujatia v srdci Čachtického krasu, ako aj tým, ktorí nás navštívili.

Ak ma informácie neklamú, prebehla aj cvičná záchranná akcia hasičov v Beckovskej jaskyni, o ktorej vznikol samostatný článok. Okrem aktivít v domácom prostredí sme sa viacerí zúčastnili na Speleomítingu vo Svite, akcií v Nízkych Tatrách v Demänovskej doline, v jaskyniach Stanišovskej či J. mŕtvych netopierov. Prebehli aj povrchové akcie v okolí Trenčína. Za finančnej pomoci Správy slovenských jaskýň sa vyčistili jaskyňa Elko a Jaskyne nad cestou, ktoré boli doslova zapratané odpadom. Pri ich čistení nás navštívila aj TV JOJ.

Niektorí členovia navštívili turisticky jaskyne v Taliansku a jeden člen sa zúčastnil otvorenia novosprístupnenej Stanišovskej jaskyne.

Lukáš Kubičina, tajomník OS

autor: lukas