Speleologická škola SSS – školenie Therionu

KURZ THERIONU

 V rámci speleologickej školy SSS bude v Banskej Bystrici v dňoch 12.–13. 12. 2009 kurz therionu v priestoroch firmy Envigeo (Kynceľova 2, 48.7473N  19.1855E). Začiatok v sobotu o 10:00, koniec v nedeľu o cca 15:00. 

 Ubytovanie pre limitovaný počet účastníkov je zabezpečené na klubovej základni (4 postele + 10 m^2 pre karimatky), ďalší môžu využiť niektorý z penziónov v cene rádovo 20–30 eur/noc alebo blízku ubytovňu za cca 10 eur/noc. 

 Je potrebné priniesť vlastný notebook s nainštalovaným therionom, vhodné je mať aj niekoľko naskenovaných vlastných meračských zápisníkov. Kurz je určený aj pre začiatočníkov v therione, je však žiadúce aby účastníci mali základné znalosti z všeobecnej obsluhy počítača a praktické skúsenosti z mapovania jaskýň. 

 Prihlásiť sa je možné na adrese martinsluka@mac.com do 7. 12. 2009. 

autor: msluka