Shrnutí roku 2016

Přichází na řadu pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co se v uplynulém roce odehrálo. Rok 2016 byl opravdu nabitý, udělala se v jeskyních spousta práce, zorganizovala hromada zahraničních výjezdů, nespočet společně prožitých víkendů… takhle aktivní Dagmaráci nebyli už hodně dlouho. Partia je skvělá, byly objevy na Slovensku, vlastně chybí už jen objev na domácí půdě. Ale ten se současným nasazením musí taky přijít.

Hlavní badatelské úsilí jsme věnovali našim lokalitám v Moravském krasu, především rozdělaným pracovištím v jeskyni Dagmar. Hodně času a sil nám vzala příprava na těžební lanovku, která se pro další postup v jeskyni stala nutností. Samotná příprava obnášela vytahat z jeskyně spoustu kamení a uvolnit tak lanovce cestu. Dělali jsme na tom už loni, pokračovali jsme hned ze začátku roku 2016, stejně tak i o víkendu, kdy se konala výroční členská schůze. V půli února jsme k tomu navíc začali lézt a přestrojovat komín v Horním patře a se stejným programem se pracovalo i o Velikonocích (komín pak byl dolezen koncem léta). Spousta různorodé práce se udělala při naší tradiční akci – Dagmaráckém pracovním týdnu, tím hlavním výsledkem bylo namontování konzolí těžební lanovky. Na konci července se konzolemi protáhlo a napnulo lano a mohli jsme se konečně vrátit k soustavné práci na našem nejnadějnějším pracovišti v Propasti pod Kaplí. Tam došlo hned při další akci k drobnému objevu volné dutiny. Stále jsme vychytávali lanovku a na některých místech se opět snižovalo dno a tahaly se ven další a další kýble plné hlíny a kamení. Pod Kaplí jsme v závěru roku taktéž postoupili a směr dalšího pokračování je stále jasný. Při Silvestrovské akci se lanovka poprvé vyzkoušela v ostrém provozu, i když zatím jen ručně poháněná, chybí už jen ten vrátek.

Kromě Dagmary jsme se navrátili po delší odmlce do Jedelského propadání. Před Speleorumbálem jsme se zakousli do zavaleného průlezu do Meandrového dómu. V květnu jsme sem zašli máknout znovu a podařilo se průlez zprůchodnit a bylo tak opět možné navštívit zadní části jeskyně. Než se ale rozhodlo, jak průstup definitivně zabezpečit (řešila se i možnost otevírky nového vchodu do zadních partií jeskyně), našli jsme jej na konci roku zase částečně zavalený. Opětovné zprůchodnění vyřeší jediná akce, trvalé zabezpečení už bude trochu náročnější a pravděpodobně se mu budeme věnovat během Dagmaráckého pracovního týdne 2017.

A konal se i návrat do Křížových jeskyní. Na konci srpna se na Vzpomínku sjelo do krasu hodně lidí a dokončily se nové železné žebříky. Hned v září proběhla jejich montáž do Křížových jeskyní, dokončení nás čeká letos.

Na "domácí půdě" Moravského krasu jsme různě vypomáhali i ostatním skupinám, např. v Ochozské jeskyni, v jeskyních ve Velké dohodě, s Myotisáky na Žďárském ponoru, při otevírce Šachty za Evropou a Indií, či při těžbě na ZuBu. Proběhly i méně náročné víkendy, jako byl třeba ten se Speleofórem nebo povrchovky v krasech u Vratíkova a Němčic. A jako každý rok jsme se připojili k úklidu Moravského krasu.

Ze zahraničních destinací pro nás byly nejúspěšnější výjezdy na Muráňskou planinu, do Tisovce. Hned při únorové expedici jsme zaznamenali náš letošní největší objevitelský úspěch, a to hned ve dvou jeskyních. Početný tým jsme poskládali i na letní akci v Tisovci a na podzim jsme vyrazili do města pod Hradovou potřetí. Tradičně jsme navštívili Malou Fatru – v únoru se bádalo s Aragoniťáky v lomu u Šútova, v červnu jsme navíc pomohli i kolegům z Varína a na podzim jsme vyrazili na Malou Fatru spíš turisticky, ale čas na výpomoc v jeskyních v lomové stěně jsme si opět udělali. Se skupinou Aragonit jsme nově zavítali do pro nás zatím nepoznané oblasti – na Istrii v Chorvatsku a taktéž tam zabádali. Třetí oblastí, kam se rádi vracíme, jsou Strážovské vrchy. Pracovní výjezd jsme spáchali v dubnu a hned v červnu jsme se ukázali zase, tentokrát na akci Zelená modrá.

Několik pracovně-poznávacích výjezdů jsme podnikli i u nás v republice. Navštívili jsme Mladečský kras, po roce jsme se opět vrátili do Beskyd a prolezli tu další pseudokrasové jeskyně, novinkou pro nás byla akce "Břidlice", kde jsme poprvé pořádně přičichli ke krásám břidlicových důlních děl, také jsme podnikli několik let plánovaný víkend v Tišnovském krasu. A nemůžu opomenout opět dokonalý Jaskyniarsky týždeň, tentokrát v Borinském krasu.

Další rok plný jeskyňaření je za námi, jsme bohatší o nespočet nádherných zážitků a plánujeme, co všechno spácháme letos. A protože to zatím nevypadá, že by se mělo něco na našem bádacím tempu změnit, čeká nás velice zajímavý rok 2017 😉

autor: Maty