Proč vznikly tyto stránky

NetopýrNa světě je mnoho koníčků a zálib, mezi ně patří i speleologie.Speleologie jako obor velmi úzce souvisí s geologií,mineralogií,archeologií,zeměměřictvím a podobně.    

Mnoho lidí si stále myslí, že speleologem může být jen vzdělaný a zkušený odborník,ale speleologem může být ve své podstatě každý kdo má kladný vztah k přírodě a k jejím divům.
Někdy mezi odborníky ale i mezi samotnými zkušenými speleology vznikají stále nové a nové nezodpovězené otázky a spory typu:Jak jeskyně vznikají? Jak dlouho to ve skutečnosti přesně trvá, než taková jeskyně vznikne? Kdy to bylo? A jak objevit další nové prostory a jeskyně? A jaké na to použít metody?


Tento web nedokáže odpovědět přesně na všechny tyto otázky, ale bude se snažit je co nejvíce přiblížit návštěvníkům SPELEOLOGIE – GEOLOGIE.Na světě je spousta názorů na vznik jeskynní, avšak dva
páteřní jsou neopomenutelný.  

Je to vznik jeskynní po dlouhou dobu a postupným
vývojem (po milionů let) a druhý model se nazývá kreacionismus. Kreacionismus
je biblický model, který dává za vznik jeskynní vinu velké jednorázové katastrofě,
která se udála po celém světě a ve velmi krátkém časovém období dokázala
utvořit v podstatě základy všech jeskynních systémů na světě.       

Budeme tedy posuzovat také tyto dvě varianty ve světle již
poznaných důkazů,výzkumů a postřehů.  

Tento web dá ale i prostor speleologům kteří mají co říci k jeskyním jevům a osobním postřehům všech možných názorů a přesvědčení.Je to web svobody písma a projevu.Měly by se zkoumat všechny teorie a možnosti,aby se pravda nemohla zamlžit je potřeba diskuze na každé téma a zkoumat každou možnost.

Taky se tyto stránky zabývají (nejen podzemními) přírodními jevy a krásy jako takovými,ale také poukazují na jejich jedinečnost,složitost a krásu.   

 

autor: vicky