priority v Malém lesíku

Jeskyně jev konzervaci, ale je možno využívat trenažér pro SRT (případně dostrojit další cesty)


Potřeba domapovat, ideálně domluvit víc lidí na mapování mapování (zatím dělá jen Kos, měli by se naučit i další), získané dovednosti pak využít při mapování dalších lokalit.

autor: piff