Pracovní akce v Dyleňské jeskyni – 17.4.2010

Ačkoliv se to nezdá i my máme na dohled našich domovů kras – a to Dyleňský, kterému vévodí vysílač na vrcholu Dyleně.  Kras je tvořen čočkami krystalických vápenců – mramorů, které jsou šikmo uložené v polohách mezi erlany. Mramory byly těženy od poloviny 19. století a zpracovány byly na výrobu vápna. Dyleňská jeskyně je vytvořena činností proskující vody právě na styku s erlany. Jeskyni začal v roce 2008 odkrývat pracovník Městského muzea Mariánské Lázně Míra Marek, který tu často sám s obdivuhodnou vytrvalostí vynáší kyblík za kyblíkem, aby poodhalil tajemství podzemí. My jsem se rozhodli mu v této činnosti vypomoci a v sobotu  17.4. vyrazili k jeskyni. Takže i Speleo – guános si občas zakope!!

Nálada byla výborná, slunce pražilo a tři hodinky kýblování uběhly jako nic. Propotili jsme trika, postoupili asi o dva metry a odkryli další perspektivní pokračování. Dále je vidět štěrbinou výšky cca 20 cm ještě minimálně 2,5 metru.

Na závěr jsme nakoukli a vyfotili vedlejší Hájskou jeskyni, a kdo neví kousek opodál máme i pravé krasové propadání a to Kmotrovo..

akce se zúčastnili: Ivan "Děda" von Guános, Míra M., Zdeněk J., 2x omladina a moje maličkost

Zdař Bůh – Kopání zdar a lenosti zmar!  Jarda B.

 Videa z akce na kanálu youtube speleoguano:

Ivan při kopání na čelbě: www.youtube.com/user/speleoguano#p/a/u/2/WauaXCNIbWY

Vstup do Dyleňské jeskyně: www.youtube.com/user/speleoguano#p/a/u/0/HqrI6GXKb6k

Uvnitř Hájské jeskyně: www.youtube.com/user/speleoguano#p/a/u/1/vJ3FD9mF08I

autor: admin1