OS Čachtice a rok 2013

Čachtická planina neodkryla za dlhé roky jaskyniarskeho výskumu všetky svoje tajomstvá. Rok začal nálezom mamutieho zuba v Čachtickej jaskyni na spoločnej akcii s Poľskými jaskyniarmi  z klubu STJ KW Kraków. Pôvodný cieľ bolo liezť komíny, z ktorých sa vyliezol najvyšší do výšky 25m. Končí neprieleznou puklinou v dvoch smeroch. Mamutí zub bol v priebehu roka zakonzervovaný a odoslaný na výskum, odkiaľ  bude odovzdaný do múzea SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši. 

Nedávny nález vzoriek staršieho dáta z jaskyne Hladový prameň, bol podnetom na nový výskum v jaskyni. S výskumníkmi z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Košice sa podarilo odchytiť zopár vzoriek vodnej fauny  Niphargus tatrensis. O ďalších odchytených vzorkách budeme informovať neskôr. Zvláštnosťou je, že jaskyňa je znova bez aktívneho toku a hladina klesá, čo sa má diať v priebehu pár rokov a tento krát sa všetko odohralo v priebehu pár mesiacov. V Čachtickom krase sa najväčšia pozornosť venovala lokalite Plazivé oko, kde sme dosiahli hĺbku takmer 8m vo veľmi ťažkých podmienkach v priebehu 11 odpracovaných dní. Bola osadená tretia skruža, vybudovaný odvodňovací systém a vybudovaný uzáver. Komín, ktorý rozširujeme sa stáča a naliata voda pri dažďoch odteká do veľkého neznáma. Cesta za objavom bude ešte tŕnistá.  V priebehu roka bola odpracovaná jedna akcia v závrte OMVJ (odkiaľ Majko vyhnal jaskyniarov). Podľa legendy, ktorá sa dlhé roky vraví medzi  jaskyniarmi bolo  načase „rozprávku” overiť. Podľa slov sa mal jaskyniarom v hĺbke 5 metrov ukázať čierny priestor. Stačilo odraziť kus skaly a boli by dnu. Majko bol v tej dobe hlavným na výskum jaskýň a pracovná skupina v závrte nebola pod jeho vedením, čo mu prekážalo a jaskyniarov odohnal.  Preto názov OMVJ. Sondu mali v hĺbke 5 m prekryť igelitom a zahádzať. Nám sa po pár hodinách podarilo v čistej hline objaviť prepadliny, z ktorých vanul intenzívny chladný prievan. V Hĺbke 3 metre sme objavili oceľové lano a sekáč či kladivo. Skončili sme v hĺbke 3,5m. K sonde sa musíme vrátiť. Všetky indície naznačujú určitú skutočnosť. Taktiež sme navštívili jaskyňu Sutinka, kde sme zistili možnosť nového pokračovania. Pri bežnom prieskume sme navštívili jaskyňu Nad cestou, Soviu a Komínovú. V Chladných mesiacoch sme uskutočnili zopár povrchových akcií, ktoré nám utvrdili, že nájsť výduchy na Čachtickej planine nie je jednoduché. 
Za dolinou Váhu v Považskom Inovci sa opäť aktívne rozbehol prieskum v Bodovskom ponore. Na marcovej akcii sa za pomoci mnohých členov skupiny aj pomocníkov podarilo prekopať do menšej siene. Tejto akcie sa v mrazivých podmienkach zúčastnilo 11 ľudí. Prievan, čisté a pevné steny. Jednoznačne treba ísť dolu. Na následných akciách bola vymeraná a osadená lanovka pre lepší transport materiálu von. Koncom roka bola osadená ďalšia skruža. Taktiež bola vyrobená mreža a Bodovský ponor bol uzamknutý. V jaskyni bolo nainštalované elektrické osvetlenie pre lepší pohyb pri prácach. Na námet poľovníkov  bola vyhĺbená sonda nad Poľovníckou chatkou. Pri topení snehu má z mierneho závrtu vytekať potok. Z dôvodu nebezpečia zosuvu sa práce odložili. 
Nad Zemianskym Podhradím sa aktívne pracovalo aj v tomto roku. Hlavné pracovisko bola sonda na overenie meraní na horizonte nad jaskyňou. Údajne sa mal v hĺbke 6-10 metrov nachádzať rozsiahly podzemný priestor. V letných mesiacoch bola na vytipovanom mieste vyhĺbená sonda 2 metre hlboká a 7 metrov dlhá. Po pár dňových akciách v skale pomocou búracieho kladiva bola dosiahnutá hĺbka 9m v priemere 1x1m. Všetko bez náznaku možného jaskynného priestoru.  Profil sondy tvoria 10-12cm hrubé vápencové dosky uložené na seba, medzi ktorými sa nachádza tenká vrstva ílovitej hmoty. Sonda bola uzavretá. Na ústie boli položené dva (I) nosníky, na ktoré sme privarili dva kombajnové disky. Keďže sa sonda javí ako neperspektívna bola prekrytá plechom a zahrnutá  1 metrom zeminy. 
V priebehu roka sme sa zúčastnili na výpomoci vo Větrné propasti a v jaskyniach Herolticko Lažáneckého krasu. 
Vo Větrné propasti sme pracovali na dne Bíle tmy, kde je podľa nás perspektíva objavu. 
S Poľskými priateľmi sme zorganizovali lezecko-jaskyniarsku akciu v okolí Krakowa. V priebehu  piatich dní nás oboznámili s jaskyňami Podkrakowskej jury, geologickej stavbe, lezením ako aj okolitou históriou.  V letných mesiacoch sa zúčastnil jeden člen výpravy do Macedónska zorganizovanou skupinou Speleodiver. Cieľ bol objaviť nové časti jaskyne Babuna a nájsť nové suché vchody v stenách nad Babunou. Taktiež  sa jeden člen zúčastnil európskeho zrazu jaskyniarov v Talianskom mestečku Casola Valsenio, ktorého sa behom piatich dní zúčastnilo 2444 jaskyniarov.  Na jesennej akcii v zložení M. Sluka, P. Herich a L. Kubičina bola zorganizovaná miniexpedícia do Kosovských jaskýň. Cielene jaskyňa Radavc , kde sa trojici podarilo zmapovať behom pár dní takmer 600m podzemných priestorov. Na akcii boli objavené náleziská črepov, kamenné nástroje a ručne vŕtané korálky. Nálezy boli ponechané Kosovským kolegom. 
Na výročnej členskej schôdzi v priestoroch Čachtického kameňolomu nastali zmeny v organizácii skupiny. Novým predsedom aj tajomníkom OS Čachtice bol zvolený Lukáš Kubičina. Taktiež boli zvolený nový členovia výboru. 

autor: lukas