Opět ve Vilémkách

Ve čtvrtek jsme s Davidem (6- 06) naznali,že máme přebytek světla a suchého vzduchu.Předešlý víkend jsme si jeskyňaření neužili.Sobotu jsem strávil na oslavě 70-in máti a neděle byla převážně povrchová.Na skalce v nejhornější etáži Josefovského údolí nad Jáchymkou (Evina jeskyně) jsme si vytvořili trenažér.Tam jsme procvičovali techniky SRT a synátora Raďase učili základům.Někdo nám ty nástupce vychovat musí :-).Následná,již hodně večerní návštěva několika bezesporu velice zajímavých jeskyněk ve svahu nás ale nemohla plně uspokojit

.Proto jsme se jednoznačně usnesli na pokračovaní již započaté práce ve Vilémovickém propadání.Bohužel se nám nepodařilo narychlo sehnat dalšího nám podobného potrefence,který se místo zaslouženého odpočínku po práci raději plácá v blatíčku,zůstali jsme tudíž sami dva.Proto jsme změnili původní plán,který spočíval v přenesení komponentů lezeckého sloupu,jeho znovupostavení a prohlídce posledního komínku,který nám v horních patrech této bezesporu úchvatné lokality chybí.Přešli jsme proto k dalšímu bodu našeho dlouhodobého plánu a slanili propástku spojující horní patra s částí směřujícími k suchému sifonu.Toto nás sice vybudilo k malému rozšíření plánu,kdy bude nutno při některé z dalších akcí vystrojit traverz,ale stále jsou prioritnější místa.S ohledem na to,že jsme se po slanění nacházeli již kousek nad posledními známými místy jeskyně,rozhodli jsme se překontrolovat jedno z nejhezčích míst jeskyně -Koupelnu.V tomto nádherném dómku,kde ze stropní kulisy prýští krásný vodopádek,jsme se nedočkali teplotního šoku,jak se nám stávalo v horkých letních měsících,ale žabky kuňkalky.Tato bohužel nevypadala jako zakletá princezna,spíš absolvovala nám neznámou cestu.Po chvilce relaxace,odstrojeni nutného a provedení nějaké fotodokumentace jsme se vrátili do skoroúplňkové noci.Sice nám v uplynulém čase nepřebývalo moc,ale tradiční kofolu s oříšky jsme už v hospůdce U netopýra nestihli.Pár foteček dodám,ale až začátkem příštího týdne.Jednak malá choroba PC,jednak již naplánovaná multiskupinová akce.:-)

autor: dr.skála