Odkazy

SPELEOLOGIE – GEOLOGIE                      ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST   

         Viktor Vašek                                                 Kališnická 4, Praha 3, 130 23                                                    

Email: vicky79@seznam.cz                                     Email: sekretariat@speleo.cz                          

Tel:   +420 608 72 40 77                                           Tel: +420 722 651 110                                      

Logo Speleologie                                         ČSS            

 

SPRÁVA JESKYNÍ ČR                                     Slovenská speleologická spoločnost 

252 43 Průhonice                                              Hodžova 11   Liptovský Mikuláš 031 01

Email:spravajeskynicr@caves.cz                          Email: speleo@ssj.sk 

Tel.: +420 271 000 040                                         Tel: 044/ 55 245 56    

                                                   

Česká geologická služba                           Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Klárov 3     118 21 Praha 1                                 Nuselská 39, 140 00 Praha 4  

Email:secretar@geology.cz                                  Email:aopkcr@ + přípona nature.cz 

Tel:+420 257 089 411                                          Tel: 241 082 219

                                                

 

autor: vicky