Nastavovací zařízení lana – aneb překladatelský skvost

Každý ví, že se bude měnit EN 12841. Do listopadu probíhá hlasování o návrhu prEN 12841:2020. Jakmile bude návrh schválen, vyjde jako norma (EN 12841:2020). Ta bude následně přeložena a vydána u nás jako ČSN EN 12841. Otázka zní, zdali se bude znovu nazývat NASTAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ LANA, anebo zda bude použit vhodnější název.

V březnu 2007 vyšla norma ČSN EN 12841 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy lanového přístupu – Nastavovací zařízení lana (jednalo se českou verzi EN 12841:2006 Personal fall protection equipment – Rope access systems – Rope adjustment devices). Ano, po jednotlivých slovech to bylo přeloženo správně, ale občas je vhodné si namísto otrockého překladu zjistit zažité názvy (přeci jen je rozdíl mezi „černým ptákem“ a „kosem“ nebo „černou poštou“ a „vydíráním“, anebo v případě slavných filmů je rozdíl mezi „generálem Attorneym“ a „nejvyšším státním zástupcem“ či „Limestonským kamenolomem“ a „vápencovým lomem“).

V případě výrazu „nastavovací zařízení lana“, které Ing. M. V., zpracovatel překladu použil, bez zapojení značného množství fantazie málokdo tušil, co si pod tím pojmem představit.

Norma jej definovala, jako „součást, která když je připevněna na kotvicím vedení, umožní uživateli měnit polohu podél“ [3.13 ČSN EN 12841].
Dále je dělila na:
– typ A: nastavovací zařízení bezpečnostního vedení (safety line adjustment device),
– typ B: stoupací zařízení pro pracovní vedení (working line ascender),
– typ C: slaňovací zařízení pro pracovní vedení (working line descender).

Ve skutečnosti typ A není nic jiného než pohyblivý zachycovač pádu používaný výhradně v lanovém přístupu, typ B je výstupový prostředek (tedy blokant) a typ C není nic jiného, než slaňovací brzda. Tedy jedna norma pro tři různé OOP proti pádu. Budiž.

Co je ale hrozné, je použitý český název NASTAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ LANA.

Stejně hrozné jsou ale i výrazy:
– NASTAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍHO VEDENÍ,
– STOUPACÍ ZAŘÍZENÍ PRO PRACOVNÍ VEDENÍ,
– SLAŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO PRACOVNÍ VEDENÍ.

Jak to vidíte Vy? Ztotožňujete se s tímto názvoslovím, anebo byste raději zvolili jiné. Pokud ano, jaké? Podělte se o své názory a návrhy v komentářích.
Vězte, že až se bude EN 12841:2020 překládat do češtiny, budu do toho rýt. A jakékoliv Vaše poznatky mi přijdou vhod.

Leave a Reply