Mr. Spider – MASTURBACE XXXXXL

Motto:  Jsem prý neuchopitelný, přiženu se jako vítr, rozcuchám vlasy, ošlehám tváře a probudím z letargie.

MrSpider o sobě (www.mrspider.eu)

 

Tento článek je kopií korespondence, týkající se otázky komerčního provádění v jeskyních MK. V dopisech vystupuje jeden představitel Správy CHKO MK, dva představitelé zainteresované ZO, jejichž jména byla úmyslně vypuštěna, a Oldřich Štos alias MrSpider (Pavouk). Korespondence je dostatečně výmluvná a nepotřebuje žádné další komentáře, avšak také velice obsáhlá. Proto si dovolujeme upozornit ty z Vás, kteří nemají trpělivost číst ji od začátku do konce na nejdůležitější mail, který byl hlavním impulsem pro zveřejnění celé diskuse. Je jím reakce Oldřicha Štose na předchozí debatu. Slabším a labilnějším povahám doporučujeme aby se vyzbrojily krabičkami diazepamu, antidepresiv, studenými obklady, prášky na vysoký tlak nebo naopak štamprlí a lahví něčeho ostřejšího.

 

>> Od: Představitel Správy CHKO MK

>> Předmět: Krátké info

>> Datum: 09.11.2009 15:55:56

>> —————————————-

>> Ahoj kolegové jeskyňáři,

>> 

>> informujte, prosím, svoje členstvo o vývoji situace ve věci s Oldou Štosem: Momentálně stále nic není rozhodnuto a do konce roku asi ani nebude. Správa CHKO MK si mojím prostřednictvím shání podklady a zkušenosti a názory. Na ředitelství AOPK v Praze převládá názor, že komerce v našich jeskyních není dobrá věc. Olda má nějaké klienty nasmlouvané, ale zákaz exkurzí do Amatérky chce dodržet, takže se domlouvá na jiné jeskyně s příslušnými skupinami.

>> 

>> Chtěl bych, aby jste mi napsali, jaký vidíte rozdíl mezi exkurzí  vedenou do jeskyně někým z Rudic a exkurzí vedenou Oldou. Obojí to takticky nazývají "speleologický kurz", obojí mají mediální reklamu a  stanovenou a proklamovanou pevnou taxu za osobu. Jde o princip. Jde mi o to, jestli jedni mají exkurze mít povoleny a druzí ne. Pošlete mi také odpověď na otázku, kde končí jeskyňářská exkurze a kde začíná komerční  exkurze, tedy podle vašeho názoru.

>> 

>> Díky za odpověď.

>> Představitel CHKO MK

  

>>> Od: Představitel zainteresované ZO I.

>> Komu: Představitel CHKO MK, Představitel zainteresované ZO II.

Datum:10.11.2009 09:39

>> Předmět:Re: Krátké info

>> >> 

>> Ahoj …..,

>> 

>> mejl je tímto přeposlán členské základně. Jinak pro informaci,  tímto > tématem se bude zabývat mimořádná členská schůze  skupiny XY dne > 28.11.2009.

>> 

>> V dalším vyjadřuji svůj názor na níže položené otázky.

>> Co se týče aktivit Rudičáků a Oldy je to podle mě totéž. Akorát  Rudičáci > speleokomerci provádí ve své lokalitě, takže to nikomu  nevadí. Kdyby to > Olda dělal ve Skleňáčích, tak to také nikomu  nevadí. Pokud to ale hodlá > dělat po celém krasu, naráží na  problémy. Takže buď obě skupiny na > schválených lokalitách nebo  nikdo nikde.

>> 

>> Komerční exkurze je taková exkurze, u které je dohodnut povinný  poplatek > za vstup do jeskyně alespoň u jednoho účastníka. Reklama  přitom není > podmínkou.

>> Nekomerční exkurze jsou exkurze s žádným nebo dobrovolným  příspěvkem > (peněžním nebo naturálním) nebo s protiplněním ve formě  fyzické pomoci. > Takovéto exkurze nesmí mít nikde reklamu.

>> Pak bych ještě uvedl pracovní akce, což jsou účelové zaměřené akce > týkající se konkrétního výzkumu nebo průzkumu dle schváleného plánu.

>> 

>> Představitel ZO I.

  

>> —– Original Message —–

>> From: Představitel CHKO MK

>> To: Představitelé zainteresované ZO, MrSpider a další

Date: November 11, 2009 6:24 PM

>> Subject: Oldovo provádění za peníze

>> 

>> Ahoj …..,

>> 

>> díky za mejl.

>> 

>> Na aktivitu Rudičáků a Oldy mám totožný názor s Tebou. V principu  je to > totéž. A ten rozdíl je takový, jak píšeš, což ovšem není  právně > rozhodující. Problém, který vy neustále zmiňujete, je, že  Olda chce jinou > lokalitu (objevenou vaší skupinou), než kde má  pracovní povolení. > Upřímně, vám nejde až tak o ochranu jeskyně,  většiny z vás se dotklo, že > chce provádět na vaší bývalé lokalitě a  těžit z vašich objevů. Pokud by > prováděl na "své" lokalitě, tak by  nikdo z jeskyňářů ani necekl, jak > píšeš. Jenže to je spíše morální  věc, tady se nemáte právně o co opřít.

>> 

>> Skutečně začínám tušit, že na základě Oldovy aktivity bude muset  Správa > upřesnit a jednoznačně zaujmout spravedlivý postoj k  exkurzím pro širokou > veřejnost obecně a k exkurzím vůbec a ve  výsledku, pokud se to Oldovi > nepovolí, tak pro širokou veřejnost  nebude provádět nikdo a Rudičáci se > svými kurzy skončí.

>> 

>> Nakonec po vzoru Rudičáků už dávno mohly přijít i jiné skupiny na  svých > lokalitách s pořádáním speleologických kurzů a věc by se  musela řešit. > Protože po vzoru Rudičáků, když teď pominu Oldu, by  mohly téměř všechny > skupiny na "svých" lokalitách pořádat  "speleologické kurzy" , pokud by to > nebylo v zásadním rozporu s  ochranou přírody. A mohlo by se žádat o > Pikovku, Spirálku, Novou  Rasovnu, Horní Suchdolský ponor, Býčí skálu, > Ochozskou, Hlubokáč a  já nevím o co ještě. Skoro všude bychom našli > trasy, kde by se  provádět dalo bez zřetelné újmy na přírodě, ale všude > jsou pro  přírodu určitá rizika a těmi je potřeba se důkladně zabývat. > Jenže  žádná další skupina s tím zatím nepřišla. Ale přišel Olda jako > soukromník, žádá o "pracovně  neobsazenou" lokalitu, chce to dělat  trošku > masívněji a sáhl po lokalitě, kde vaše skupina kdysi odvedla  obrovský kus > poctivé práce a zanechala tam i 2 životy lidí, a věc  se tím rozhrábla a > máme všichni nad čím přemýšlet.

>> 

>> Určitě nikdo nechceme z celého problému takový výsledek, že exkurze  do > jeskyní budou obecně zakázány. Výsledkem bude buď nalezení  "mantinelů" > pro provádění pro širokou veřejnost nebo žádné takové  provádění. Ale > ještě jeden zcela nový výsledek bude: pro KAŽDOU  významnou jeskyni budou > Správou stanoveny dílčí ochranné podmínky  pro pohyb osob.

>> 

>> Musíme si najít odpovědi na pár otázek (nemyslím zrovna jen Ty a  já, ale > my všichni,kteří do jeskyní v Moravském krasu chodíme jako  speleologové):

>> Jak to kdo myslíme vážně s ochranou jeskyní? Co třeba pošlapané  sintry v > Amatérce? Uvědomme si, že do NAM nebo SAM  NEJESKYŇÁŘ  EXKURZI NIKDY > NEVEDL (alespoň doufám). Klíče na Správě vždy dostali  zapůjčeny jen > zkušení členové speleologických organizací (otázkou  zůstává, jak s nimi > naložili). A z obecných problémů: Dnes už  naštěstí málo objevovaný (zase > jen doufám !!!) problém vysypávání a  zahrabávání stráveného karbidu v > jeskyni. Nebo často očazené stropy  jeskyní od plamenu acetylénových lamp. > Nebo pošlapané sedimenty  tam, kde to nebylo vůbec nezbytně nutné vzhledem > k průzkumu a  výzkumu (což je problém velký a stále trvající !!!). A co > dodržování zákonů a úředních rozhodnutí?

>> Jak se díváme na exkurze do jeskyní? Chceme na ně chodit jen my > speleologové? Nebo chceme tam brát i naše kolegy ze zahraničí?  Chceme > ukázat podzemí i našim příbuzným a přátelům? Chceme exkurzí  odměnit naše > spolupracovníky a pomocníky? Chceme skutečné zájemce o  přírodu poučit, > vychovávat či dělat nábor k činnosti?

>> Jak se díváme na odměnu za náš volný čas strávený na exkurzi v  podzemí? > Vlastní uspokojení z krás přírody, protihodnotou exkurze u  jiných > speleologů na jejich lokalitě, sportovní či adrenalinový  zážitek, > uspokojení z možnosti poučení a předání znalostí jiným  lidem, láhev nebo > bankovky?

>> Co myslíme pod pojmem "komerční exkurze"?  Slovník říká: Obchod  neboli > komerce je lidská činnost, která spočívá v směňování zboží  nebo služeb za > peníze, případně za jiné zboží nebo služby. Potom  ovšem provádíme > komerčně skoro všichni – většinou to bude ve formě  služba (exkurze na > "mojí" lokalitě) za jinou službu (exkurze na  jiné lokalitě, u jiných > speleologů nebo za odvedenou brigádnickou  práci), méně ve formě služba > (exkurze na "mojí" lokalitě) za jiné  zboží (láhev) nebo peníze > (bankovky). Takže asi bychom měli od  označení "komerční exkurze" ustoupit > a neřešit "co za to", nebo  nebudeme chodit nikam mimo vlastní povolenou > lokalitu. Správu CHKO  jako úřad státní správy v ochraně přírody navíc > problém "co za  exkurze" nezajímá, na to jsou jiné úřady

>> Co tedy s byznysem v běžně nepřístupných jeskyních? Budeme muset  vyjít > zase jenom z ochrany přírody, resp. z ochrany jeskyní. Správu  CHKO musí > zajímat, jak můžou exkurze jeskyně ohrozit či změnit. V  NAM a SAM už > konkrétní zjištění poškození jeskyně máme, proto je  tam nyní zákaz > exkurzí a budou stanoveny kroky, za jakých tam  exkurze zase obnovit. Máme > i jiné lokality poškozené od exkurzí  (vedených speleology, netroufám si > pomyslet, že nějakou exkurzi  někde vedl nespeleolog) a bohužel i od > nešetrných pracovních  činností speleologů. Zdá se, že se schyluje nejen k > úpravám pohybu  osob v NAM a SAM, ale ve všech ostatních jeskyních. A taky > např. k  úpravě pohybu osob v propasti Macocha (je zde zcela nedodržováno > zákonné omezení vstupu osob do NPR). Ochrana přírody investuje do  uzávěr > jeskyní proto, aby tam omezila přístup osob z důvodu možného  poškozování > jeskyně. Poškozovat jeskyně je ze zákona zakázáno.  Nadměrná exkurzní > činnost může způsobit nekontrolovaný pohyb  neškolených a neprověřených > osob v jeskyni a tím její poškozování.  Proto už nyní lze naznačit, že > obecně ve veřejnosti nepřístupných  jeskyních není pořádání hromadných > veřejných akcí žádoucí. Výjimkou  bývají různé dny otevřených dveří (za > dobrovolné vstupné). Mediálně  propagovaná exkurze za peníze se stává > hromadnou veřejnou akcí  (akcí pro veřejnost), která je nabízena > komukoliv, kdo zaplatí. To  dny otevřených dveří jsou také, byť za > dobrovolné vstupné. Přírodní  rezervace v CHKO MK (v tom i PR Bílá voda) > mívají v bližších  ochranných podmínkách stanoven zákaz "pořádání a > organizování  hromadných sportovních, turistických a jiných veřejných > akcí" bez  souhlasu orgánu OP. Bohužel na rozdíl od Slovenska nemají naše > jeskyně statut maloplošného zvláště chráněného území (na Slovensku  je > každá jeskyně přírodní památka). Přesto může Správa CHKO ve  zdůvodněných > případech, kdy by hrozilo poškození jeskyně, výše  citovanou podmínku > aplikovat i na jeskyně mimo rezervace (Stará  Amatérka) – máme tam zákonný > nástroj nežádoucí činnost omezit nebo  zakázat. Takže to shrnu: v NPR je > třeba na činnost v jeskyni mimo  výzkum mít výjimku ze zákona, v PR je > potřeba mít souhlas ochrany  přírody a tam, kde není žádná maloploška, se > opřeme o zákaz  poškozovat jeskyně a rizikovou činnost můžeme omezit nebo > zakázat.  Zvlášť se vydává povolení speleologického průzkumu a výzkumu. V > každém stupni řízení se lze v našem právním státě odvolávat v  případě, že > je rozhodnuto jinak, než si dotčené osoby přestavují.  Je na každém > zamyslet se, co hrozí k poškození nebo je poškozováno  při exkurzi v > Rudickém propadání (nepochybně útvar Kašna, kde je  sintrová hrázka a její > okolí pošlapáváno, protože nelze jinudy  projít – každá skupina zde mohla > nosit a překládat přes sintry  nějakou fólii – zatím to nikoho ani > nenapadlo) a co hrozí při  exkurzi v SAM (útvary v dómu Objevitelů – > přeložení trasy dál od  sintrů, ale všude to nepůjde) nebo v jiné jeskyni > podle výběru (co  je třeba k poškození nebo ke zničení na hlavním tahu v > Horním  Suchdolském ponoru ???). Otázku nechávám otevřenou, popsal jsem > určité možnosti a naznačil směry k přemýšlení.

>> Představte si, že Oldovi je žádost zamítnuta a my společně dáváme > dohromady nový seznam "vedoucích akcí" pro NAM a SAM. Každá nebo  skoro > každá speleologická skupina si tam někoho navrhne. Ten člověk  projde > školením a třeba i přezkoušením. Dostanou šanci "obdržet  licenci" > samostaně vést v NAM a SAM exkurze všichni? I Olda, který  může být > navržen za svoji ZO ČSS? Když nebude mít reklamu a bude  nabídku dělat > skrytě, třeba ústně, jak zjistíme, že tam vodí  veřejnost (on nebo > kdokoliv jiný)? Když bude provádět svoje skupiny  třeba jen 2x měsíčně, > bude někdo proti? Jak odlišíme zrno od plev?  Budeme někoho odsuzovat? > Stanovíme podmínky? Jaké? Každý vedoucí  může mít exkurzi max. 3x měsíčně > ??? 2x ??? 1x ??? Budeme u každého  pátrat, zda si něco za exkurzi nevzal? > To není v silách kohokoliv z  nás a navíc ochraně přírody po tom nic není. > Když budou moci vodit  do NAM a SAM exkurze "vedoucí akcí" a jako doposud > nebudeme  zjišťovat a ověřovat, jaké tam vedl lidi (což opět není v našich > silách), pak i "licencovaný vedoucí akce" Olda (nebo někdo jiný)  nebude > mít problém si tam v klidu opatrně vodit klienty … jen to  nesmí zvorat, > stačí, když si dá pozor a nebude nenasytný … A  místo Oldy tam může být > jakékoliv jiné jméno !!! Jak to vidíte ???  Celý systém "vedoucích akcí" a > stejně tak o exkurzích všude v  jeskyních je stále o důvěře a o kontrole. > Vypadne jen ten, kdo bude  chycen či zjištěn, že porušil podmínky ochrany > přírody (nikoliv, že  se zachoval komerčně podle výkladu viz bod 4.).

>> A teď pánové vy všichni – zamyslete se, jestli si ze mě (a ze  Správy) > někdo nedělá legraci !!! Plániváci brojí proti Oldovu  provádění za peníze > v SAM, upozorňujete na podivné vstupy různých  "hadráků" do jeskyní (lidí, > co nejsou "pravými" jeskyňáři –  naposled jsem potkal řádnou členku ČSS > XY s takovou  skupinou mladých nadšenců do Řečiště), > dokonce je Správa napadaná  za zapůjčování klíčů od lokalit v konzervaci > (komu – zase jen  organizovaným speleologům nebo členům vědeckých > institucí), moje  osoba je osočená některými speleology z korupce ze > spolčení s  Oldou, dostanu info, že Olda byl v SAM ještě druhý den po > zákazu  exkurzí (přečetl si můj mejl se zpožděním a ihned vrátil klíče), > ale kdo z vás byl proti tomu – respektive kdo z vás odsouhlasil,  aby na > webu festivalu Rajbas Outdoor Kotlík 2009 byla nabízena  placená akce pro > veřejnost do jeskyní Lopač (za 200,- Kč/os), do  Pikovky a Spirálky (za > 300,- Kč/os) a do Holštejnské a Nové Rasovny  (za 300,- Kč/os) ???!!! > Pánové: Mediálně propagovaná exkurze za  peníze se stává hromadnou > veřejnou akcí (akcí pro veřejnost), která  je nabízena komukoliv, kdo > zaplatí. NIKDO z dotčených  speleologických skupin se na Správě ani > nezeptal, co na to říkáme.  Na rozdíl od tohoto jednání pan Oldřich Štos > ml. oficiálně podal  žádost (a čeká na její vyřízení) a regulérně (s > vědomím Správy)   byl letos několikrát na exkurzi v SAM (jako každý jiný > speleolog,  který si přišel půjčit klíče od SAM), zákon o ochraně přírody > neporušil. Ale nabízené akce do jeskyní na programu festivalu  Rajbas > Outdoor Kotlík 2009, budou-li realizovány bez souhlasu  Správy CHKO MK, > zákon jednoznačně poruší (netýká se to jedině  Lopače, ten není v žádné > rezervaci a tím se dopředu souhlas  nevyžaduje a je tam pracovní povolení > pro Tartaros). Ostatní  jeskyně jsou v PR Bílá voda a porušíte zákon o > ochraně přírody s  doprovodnou vyhláškou Správy CHKO MK k rezervaci o > provádění a  organizování hromadných sportovních a turistických a jiných > veřejných akcí jen se souhlasem Správy. Navíc Plániváci mají sice  platné > povolení na speleologický průzkum na Pikovku a Spirálku, ale  v tomto > povolení jsou v Pikovce od 1.10. do 30.4. každého roku  zakázány exkurze z > důvodu ochrany netopýrů. Na jeskyni Novou  Rasovnu dokonce nemá > Holštejnská skupina vůbec platné pracovní  povolení (skočilo jim v roce > 2007 a dál tam speleologové chodí  nelegálně a ten Oldou zkorumpovaný a s > ním spolčený Tonda (Správa)  je netrestá) a rovněž jsou tam od 1.10. do > 30.4. každého roku  zakázány exkurze do horních pater z důvodu ochrany > netopýrů !!! Tak  co na to říkáte ???!!! Nebo je tam ta nabídka bez vědomí > vedení  dotčených skupin ??? Pochybuji. Je vidět, že někdo měří dvojím > metrem, jinak pro Oldu Štose, protože chce chodit do "jiné"  jeskyně, a > jinak pro skupinu, která je ve "své" jeskyni, ale Správa  takto neměří !!! > A dále vidím, že tady někdo neřeší ochranu  přírody, ale svoje osobní či > skupinové zájmy o tzv. právech na  "svoje" území a "svoje" lokality !!! > Což můžete, já vám toto  nezazlívám. Ale potom se neohánějte ochranou > jeskyní. Teď se chtějí  2 renomované a zkušené speleologické skupiny > zachovat jako Olda,  tj. provádět kohokoliv za peníze v jeskyni, i když > jenom krátkodobě  a ve "svých" lokalitách, a přitom se na úseku ochrany > přírody na  zákon vůbec neohlížejí – na rozdíl od Oldy.Dejte si svoje věci > ve  skupinách do pořádku, ujasněte si ve skupinách názor na Správu a  její > pracovníky a jak chtějí vaše skupiny s ochranou přírody  spolupracovat či > nespolupracovat. Pak se konstruktivně a doufám  společně pohneme kupředu > se společným cílem, jezdit do Krasu a do  jeskyní za jejich využíváním i > ochranou, abychom do těch jeskyní  mohli přivést i svoje děti a přátele a > ukazovat jim stejné krásy,  jako tam vidíme teď my.

>> 

>> Tak, strávil jsem těmito úvahami celý den. Končím a nechám  přemýšlení > taky na vás ostatních.

>> Těším se na vaše komentáře a zkuste zůstat v seriózní a věcné rovině.

>> 

>> Zdraví Představitel CHKO MK

 

 

>> Odesilatel: MrSpider

>> Datum: 12. listopadu 2009 1:03:00 GMT+01:00

>> Adresát: Představitel CHKO MK, Představitelé zainteresované ZO I a II. >>

>> Předmět: ****SPAM****  Re: Oldovo provádění za peníze

>> 

>> Nazdar všem,

>> 

>> děkuji za  jemnou "pitvu" stavu událostí a i já se připojím  s > trochou do mlýna …

>> V zásadě však s daty pro další úvahy k uvedenému tématu. Myslím si,  že je > třeba začít ještě tak trochu jinde.

>> 

>> – je třeba definovat – kdo je vlastně jeskyňář-

>> – jakou mají vlastně peníze hodnotu

>> – další spojitosti

>> 

>> – kdo je dnes jeskyňář -???

>> Je třeba zařadit jedince vždy v čase! Každá doba přináší něco jiného.

>> Dříve třeba tzv. skalní duchové (Sedlák a jemu podobní), který > nemilosrdně brakovali jeskyně, vylupovali, lámali krapasy a ZA  PENÍZE  na > jarmarcích prodával. Že?

>> Za "komára" se kradlo v ČKD, fabriky podporovaly svoje speleo- kroužky na > tu dobu nemalými částkami, kradlo se kde se dalo a  dělali se z toho věci > na druhé straně příjemný (žebříky, uzávěry,  karbidky, slaňovátka, zámky, > mechanismy atd.) Nic proti. Byla  taková doba. Vyrostly na ní takový > persóny jako Lojza Nejezchleb a  další. O.K. – žádný problém. Co bylo – > bylo!

>> 

>> Kdo jsou všichni ti lidé, které vídám dnes v krasu po boudách, na  čerpáku > v Lopači, příznivci, skauti, děti, mládež, naši/vaši  kamarádi z práce, > lidé na boudách, v overalech po žlebech atp.?

>> V mnoha a mnoha případech speleologové nikoliv, ruku na srdce  všichni. > Kolik exkurzí, známých, přátel, příznivců, strýčků, tet a  kamarádů od své > baby jsme/jste provodili po jeskyních? Hm, … kolik?

>> Bratru pěkných pár stovek, v součtu krát počet skupin krát X let i  možná > pěkných pár tisíc co jen já pamatuji. Třeba naznat co nás/Vás  k tomu > vedlo – ukázat lidem něco co jeskyňáři dělají, pochlubit se  tím čím > trávím volný čas, ukázat známým tu krásu tam dole atd.,  atd. V zásadě > však černá činnost správou CHKO doposud tolerovaná.  Vždyť za ty léta … > hm, kdo a jak by to vůbec hlídal. Navíc  namítnete, že jste si to > odkopali, oddřeli atp. Hm … Já taky  věřte mi.

>> 

>> Přátelé, ona kdysi ta kvalifikace Speleolog I.stupně, II.stupně,  školení > techniků atp. k něčemu byla!!! Dnes je speleologem každý  kdo si koupí > overal, přílbu a běhá na louce kolem Lopače nebo jinde  s barevným cajkem, > je to jedno. Nepoznáte ho. Vím kdo ke mě chodí  nakupovat, ne? Kdyby měl > však takovýto jedinec prokázat praktické  zkušenosti, znalosti základů > bezpečnosti, ovládání SRT, znalosti  krasových procesů, bezpečnosti pohybu > po jeskyních, základů  zdravovědy zjistíme, že mnozí z těchto lidí by ani > nevěděli o čem  je pomale řeč. Dle mého velká smůla, že se nedochovala > tato  (podobná) kvalifikace hodnocení resp. stupeň vzdělání doposud. Bylo > by to totiž jedno velké a nekompromisní síto! Lidé by se rozdělili  na ty > co umí a neumí, resp. projdou nebo neprojdou – jednoduché.  Kolik máš > nalezeno? Alespoň 3 roky? Máš za sebou ten a ten kurz, to  a to školení, > bez nich totiž nemáš šanci, ovládáš znalost krasové  terminologie, > bezpečnost pohybu v jeskyních, znalost SRT,  zdravovědu, u kohos to dělal? > kdo byl tvůj instruktor? atd. atd.  Máš krom průkazu člena ČSS aprobaci na > to a na to? Potřebuješ! O.K.  Pak jsi speleolog! A to je něco. Teď to tak > není. V žádném případě.  Společnost obecně se  řídí heslem – co není > zakázáno, je vlastně  dovoleno- a to považuji za kardinální problém > chápání mantinelů  demokracie jako takové!!! Týká se to totiž i nás > speleologů. Nikdo  z nás se tady ve vztahu k uvedené diskusi nechová(val) > tak, aby  mohl moralizovat!!!

>> 

>> Co se týče kvalifikačních stupňů snad nejlépe to mají zařízené v  Polsku > (zjišťoval jsem u Ditty Kicinske). Existuje karta Tatarnika  jaskiniowego, > existují kurzanti, existují instruktoři. Abyste  dostali kartu taternika > musíte projít kurz 2 roky, kde Vás  instruktoři naučí vše. Co je to > speleologie, kdo je to grotolaz,  čím se zabývá, co jsou to jeskyně, > musíte projít stanovené jeskyně  v léte další v zimě, musíte splnit > fyzické výkonostní testy, abyste  se mohli stát třeba instruktorem atp. Ve > zkratce řečeno, kdo toto  projde, je zárukou pro státní správu (parky > krajobrazowe, TOPR  atp.), že ví o čem je v globálu řeč, ví kde se > pohybuje, jak se má  chovat a jakou to všechno má hodnotu. Naučil se! A > hlavně se  odlišuje od civilu!!! U nás toto neexistuje a existovat asi ani > nebude! Na to je naše společnost příliš "demokratická" 🙂 Proto je  v > krasu mnoho rádoby jeskyňářů, byť lidí dobrých a příjemných, ale  po > odborné stránce věci neznalých tedy jen "amatérů" a jedinců  mnohdy málo > dokonalých!!!

>> 

>> Dále. Lidé uvědomte si jedno! Že jezdím do krasu 20,30,40 a více  let nemí > měrnou jednotkou toho, že krasu jakkoliv pomáhám a  prospívám. Vždyť > mnohdy ukázněný civil ba dokonce i uvědomnělý  podnikatel "na poloviční > cestě" (chápejte časové úsečce), je mnohem  mnohem prospěšnější než > leckterý jeskyňář. To co jsem letos viděl v  SAM prokazatelně po > speleologických vstupech bylo přinejmenším  ostudné! V případě osočení > mojí osoby danými jedinci pro mě  následně minimálně úsměvné. Že "jsem" > třeba rádoby takovým nějakým  nezávislým zpravodajem o dění v krasu … mě > v žádném případě  neopravňuje k postupům, které jsem si zvolil a > praktikuji je (jsou  i tací, že? 🙂 Oprostěte se od toho, že když vykopu > jeskyni či  učiním zásadní postup tak mám na lokalitu nějaké vlastnické > právo! 🙂 Nazí jsme přišli a nazí odejdeme :-)! Že jeskyni vykopu,  mi > nedává žádný právní nárok na vlastnictví takovéto lokality. Už  se všichni > k sakru proberte! Jak asi teď záleží třeba takovému  Eduardu Martellovi, > průkopníkovi canyoningu a speleologie v kolébce  jeskyňářství jakým > Francie bezesporu je, na průvodcování třeba v  Jean-Bernardu nebo Dent de > Crolles? Hm? Myslím, že by byl pyšný! Francie je dnes speleologickou > velmocí, kolebkou speleologie jako  takové. Jezdí tam celý svět, jezdím > tam já a jezdíte tam i vy.  Abyste viděli, odzírali a naučili se!!! Právě > ti vylezení  jeskyňáři, kteří objevovali největší alpské systémy vlastní > třeba  přesně takovéto agentury a poskytují přesně takovéto služby – > protože vědí JAK a CO lidem přinést – předat!!! A o tom to celé je!  Úročí > jen to, co se za celý život naučili!!! Co třeba takový Kárl  Absolon > potažmo jeho strýc Wankel? Co by asi řekli na to, že dnes v  jeho díle > provádí za peníze nějaká AOPK-SČMJ? Co myslíte? Všichni  se dnes holedbáme > dalekosáhlou historií nedáme na Kárla dopustit,  chlubíme se jeho díly  a > zvýrazňujeme svoje kořeny. Co? Málo kdo ví  však pravdu o prof. > Absolonovi? Že to byl vlastně takový sobec,  egoista takový vychcánek > trochu atd. Jen si tu knihu přečtěte,  pospojujete souvislosti … Je to > důležité! Co taková Marie  Terezie, která se zasadila o vybudování > železnice, vykoupila  pozemky, věnovala tomu nemalé úsilí atd. A dnes? > Kupte si  lokomotivu, vagóny, splňte kritéria Ministerstva dopravy a > obchodu  a můžete vozit lidí po glajzách za love taky. Takových případů je > něurekom … Podívejte. Já se jen snažím řídit heslem – Teď není  čas > přemýšlet o tom, co nemáte. Přemýšlejte, co můžete dělat s tím  co máte! > Snad proto, že většina lidí koná s tím, mít co doposud  nemají, jsme jako > lidstvo tam kde jsme. Popřemýšlejte nad tím. I mě  se to mnohdy nedaří, i > já dělám chyby, které pak pracně napravuji,  ale snažím si to každý den > připomínat a konfrontovat se svým konáním.

>> 

>> – jakou mají peníze hodnotu -???

>> Přátelé, peníze slouží a ještě nějaký čas sloužit budou (bohužel)  jako > jedna z měrných jednotek výkonu. Koupíte za ně rohlík, máslo,  ale koupíte > za ně i vraždu. Slouží stejně dobrým lidem, ale stejně  tak zlodějům, > lichvářům, politikům 🙂 a vrahům. Jsou neutrální.  Provádění v jeskyni za > peníze? Úsměvný dotaz, když za ně kupujete  vodu na pití nebo platíte > lékaři v ordinaci. Že ano? Když si  seženete lidi, kteří Vám dají za > práci, kterou máte rádi peníze –  pak takovým jedincům přejte. Tomu se > říká, že se živí svým  koníčkem. Co víc si přát! Dají-li Vám neutrální > plnění nebo  alternativní fyzickou pomoc, jak píše Představitel zainteresované ZO I, nic proti – ocení > však  spíše amatérští speleologové, kteří jezdí do krasu systematicky > konat, bádat a je pro ně kras oázou klidu, kam jezdí odpočívat od  práce. > V poho – já si jen zvolil kras i jako místo výkonu své  práce, protože s > ním mám i jiné úmysly než že zvednu ten jeden  odpadek, plast nebo papír > jen v tu SO a  NE kdy se v něm nacházím.  Já jej budu na rozdíl od Vás > zvedat i od PO do PÁ, kdy vy budete  dělat svoje profese. A čest vašim > profesím ve všem dobrém!!!  Opravdu! Peníze mají prostě vždy takovou > hodnotu jakou jim  přisoudíte vy sami!

>> 

>> Já jsem surfoval na netu a objevil zajímavé odkazy týkající se této > problematiky kolem nás. V Rakousku, Německu, Francii, Itálii,  Rumunsku, > Ukrajině, Rusku, Anglii, Švýcarsku, Španělsku a nevím kde  dál. Poslal > jsem to konec konců dnes Představiteli CHKO MK. Nikde venku s tímto  není problém. > Přirovnal bych to ke rčení: Lid má takovou vládu  jakou si zaslouží sám. > Jsme to zajímavý národ my Češi. Vůbec  nechápu proč si v tomto státě > každej stěžuje jak je to v pr … jak  bují korupce … atd. Podívejme se > všichni na sebe a tam začněme!!!  Tedy zpět k věci … venku je tato > činnost ba dokonce už i od nás  na východ propojena s dalšími místními > aktivitami v daném regionu,  odvádí se poplatky národním parkům, > distriktům, kantonům, správám  rezervací, obcím, neziskovým organizacím, > vytvářejí se další  pracovní příležitosti, rozšiřuje se turistický ruch, > ale hlavně  když se to dobře pojme!!! – lidé se stávají chytřejšími, – > vědí –  začínají chápat souvislosti, když jim s pokorou ukážete to dole > pod  nohama – zprůhledníte jim proces geneze, tvoření celku – stávají se > odpovědnějšími za svoje konání. Dle mého hlavní náplň této  činnosti! A > jediná šance jak zachránít za pět dvanáct co se ještě  dá. Aneb zákazem > pod záminkou ochrany pro budoucí generace  nezachráníme NIC. Opačně, > zpřístupněním za podmínek a vysvětlením  formou – JAK – jediná šance > aktivovat v drtivé většině populace,  jak já říkám tzv. gen > spoluzodpovědnosti. Jinak jdem všichni do  kytek … A je jedno jestli > jsem nebo nejsem jeskyňář, jestli jsem  osadil 100m žebříků nebo 200. > Uvědomte si to prosím Vás … A je  jedno jestli je to za peníze nebo > zadara. Pokud máte na to, abyste  to dělali zadarmo – bůh Vám žehnej. > Máte-li potenciál na to, aby  Vám za uvedené dávali lidé peníze – více > takových!!! Však za  přísného dozoru státní správy, úplně nejlíp s nějakou > vydanou  certifikací a pravidelným přezkušováním!!! Bratru za sestup do > Gouffre Berger ve Francii na kotu 1000m hlubiny vybírá komerční  agentura > 1600 EUR! A zajemců není málo! Vadí to tam někomu! Nevím o  tom! Myslím, > že je Francie mnohem dál než my. Ve Švýcarech do  Mammutí jeskyně můžete > na 2 dny s večeří v podzemním kempu za 590  EUR. Ve Slovinsku dostanete vy > a vaše děti přílbu a za 80 EUR se  dostanete do Martellovy dvorany a > dalších nepřístupných míst, v  Križně jamě, která je X krát hezčí než > deset Amatérek dohromady  vypláznete 35-40 EUR ani nemrknete, do > Jean-Bernardu ve Francii na  Rivierre de la Gadeau se vypravíte za 90 EUR > na 4 hod., ve  Španělsku v Cantabrii a v Asturii je X lokalit, kde se > běžně vodí,  vč. největších pyrenejských traverzů a slavné PSM > (Pierre-Saint- Martin) nejen tunelem EDF!!! Ba i jinými náhorními vchody z > Arrete!!! Německo, Rakousko raději ani neskloňuji. Tam je to všude  na > každém kroku. Za to, abyste se podívali do Lamprechtsofen na  okruh cca > 500m zalepíte 7 EUR (studentský vlezný!!!) paní Róse ani  nemrknete. O > canyoningu, splouvání řek a dalších podobných  aktivitách ani nemluvím. Je > to lidské, je to běžné, je to život.

>> 

>> Aneb jak řekla moje žena – jednu velkou pravdu – dnes večer.  Kamarád je > ten, který tě nesoudí.Upřímně řečeno na jedné ruce bych  spočítal kolik > bylo těch, kteří za mnou přišli a zeptali se. Oldo,  jak je to, co máš v > úmyslu, slyšeli jsem to a to, jak to teda je,  jakou máš myšlenku, > koncept, filosofii atd.???? Takových poskrovnu  – jako šafránu!!! Mraky > však těch, které jsem ani neviděl a vůbec  za mnou nepřišli. Právě ti > spřádají nyní smyšlené scénáře, lži a  zákulisní manévry jak na něho 🙂 a > že jich není málo. Bylo jen  vpravdě dotčeno jejich ego. "Moje jeskyně" – > Vysvětlení:Není žádná  vaše ani moje a ani nikdy žádná nebude! Proberte > se! Zájmová  oblast? Vysvětlení:Mě se také líbí ve Francii a Francouzům > třeba v  Čechách. Nepotřebuji žádnou zájmovou oblast k tomu, abych se tam > jel podívat nebo tam něco systematicky třeba i dělal. Existuje jen  jeden > konkrétní cíl, jedna energie! Potřebuje Z.Motyčka na Yucatánu  zájmovou > oblast? Potřebuje Bill Stone v Mexiku zájmovou oblast?  Potřebuje T.Roth > ve Slovinsku zájmovou oblast? Potřebuje Mast ve  Venezuele zájmovou > oblast? Potřebuje Štos na Kaninu zájmovou  oblast? Zkuste tam s tím > přijít!!! Zeptají se Vás z které višně  jste spadli pokud vůbec!!! :-)))) > Na mnoha místech rostou navíc  jenom palmy ještě k tomu :-)))))

>> >> 

>> Jo to ego? To je sviňa, co?

>> 

>> Zdravím Vás všechny …

>> 

>> Ol.

 

>> Oldřich ŠTOS

>> SpeleoPro s.r.o.

>> 

>> S P E L E O A R T

>> Vše v Moravském krasu …

>> Na Pískách 2402/12

>> 678 01, BLANSKO

>> Tajemné tóny jeskyní & Váš specialista na Moravský kras

>> Tel.: +420 605 969 044

>> E-mail: olda@speleoart.info, info@speleoart.info

>> Skype: oldrich.stos,  ICQ: 401 656 509

>> www.speleoart.info

>> Postaráme se o Vás …

  

>>> Odesilatel: Představitel zainteresované ZO II

>> Datum: 12. listopadu 2009 9:58:15 GMT+01:00

>> Adresát: "MrSpider" <info@mrspider.eu>

>> Kopie: "Představitel CHKO MK

>> Předmět: Re: Oldovo provádění za peníze

>> >> 

>> Zdravím všechny!

>> 

>> Nemám sílu reagovat na vše co Představitel CHKO MK a Olda napsali během jednoho  dne nebo > alespoň mnoha hodin za počítačem. Na to bude asi nejlepší  přímá debata na > našem plánovaném semináři.

>> 

>> Ty poplatky za exkurze na Rajbase se mi taky nelíbí, nevím jak se  to tam > dostalo a určitě v tom podnikneme kroky, abychom zjistili  kde se stala > chyba.

>> S Představitelem CHKO MK v podstatě se vším souhlasím. Je potřeba zachovat jeskyně  i pro > příští generace a je na nás abychom se dohodli na pravidlech  a jejich > dodžování pak od všech vyžadovali.

>> >> 

>> S Oldou taky ve spoustě věcí souhlasím, hlavně s povzdechem nad  tím, že > ve Společnosti chybí kategorie vyškolených jeskyňářů. Pak  skutečně chodí > na "drsné" pracovní akce i málo zkušení lidé, kteří  nevědomky riskují až > příliš svůj život. Není to však případ pouze  práce v Lopači, kde zkrátka > je potřeba dostatek lidí, kteří ještě  nebyli odrazeni nekonečností > všudypřítomné dřiny, ale vzpomínám i  na pár Kaninů a Možnic, kde byl > vedůcí Olda, kde se ještě někteří z  dnes již zkušených borců dozvídali > teprve na laně, jak by jejich  výbava měla vůbec vypadat, aby bylo vše > UIAA alespoň v rámci  bezpočnosti OK.

>> 

>> Bohužel v textu mi padlo do oka několik vět na které s dovolením > zareaguji:

>> >> 

>> Olda: Kolik exkurzí, známých, přátel, příznivců, strýčků, tet a  kamarádů > od své baby jsme/jste provodili po jeskyních? Hm, … kolik?

>> Bratru pěkných pár stovek, v součtu krát počet skupin krát X let i  možná > pěkných pár tisíc co jen já pamatuji. Třeba naznat co nás/Vás  k tomu > vedlo – ukázat lidem něco co jeskyňáři dělají, pochlubit se  tím čím > trávím volný čas, ukázat známým tu krásu tam dole atd.,  atd. V zásadě > však černá činnost správou CHKO doposud tolerovaná.  Vždyť za ty léta … > hm, kdo a jak by to vůbec hlídal. Navíc  namítnete, že jste si to > odkopali, oddřeli atp. Hm … Já taky  věřte mi.

>> 

>> Odpověď: Tady sis buď záměrně zapřeháněl a nebo běháš od jakživa po  jeskyních > jen s exkurzema…. nikdo z nás nemá tolik času, abychom  provázeli takové > množství lidí po jeskyních. V posledních letech se  stává pravidlem, že na > exkurze není čas a  mění se na pracovní  akce, při nichž si člověk > prohlídne kus jeskyně. Že by se tomu mělo  paušálně říkat černá > činnost….to asi ne, že?

>> >> 

>> Olda: Oprostěte se od toho, že když vykopu jeskyni či učiním  zásadní > postup tak mám na lokalitu nějaké vlastnické právo! 🙂  Nazí jsme přišli > a nazí odejdeme :-)! Že jeskyni vykopu, mi nedává  žádný právní nárok na > vlastnictví takovéto lokality. Už se všichni  k sakru proberte!

>> 

>> Odpověď:  S těmito větami prostě nemůžu souhlasit. My nechceme nějaké  jeskyně > vlastnit. Jeskyně jsou poklady matky přírody, které se nám  podařilo > objevit. My ty poklady chceme nechat tam kde jsou a  dokonce na nich > nechceme vydělávat, i když jsme je obejvili. My  jsme probraní. My jen > nechápeme, jak někdo může jako zdroj své  komerční obživy chtít využívat > jeskyni, kterou si někdo jiný  objevil, zdokumentoval, dokonce za to i > zaplatil životem a nechtěl  na tom vydělávat! Myslíš si Oldo, že až se > jednou tam nahoře potkáš  s Milanem Šlechtou a Marko Zahradníčkem, že Tě > poplácají po rameni  a řeknou: Dobře jsi to udělal Oldo, takhle jsme to > chtěli……asi  ne.   To není otázkou vlastnických práv, to je otázkou > pouze morálky.

>> 

>> Uvědomme si, že ono skloňované komerční provázení všude po Evropě  se děje > v zemích, kde mají jeskyní tolik, že o ně zakopávají.  Vchody do nich byli > většinou otevřené a šlo jen o to, kdo zrovna  měl větší morál dojít dál. V > Moravském krasu máme trochu jiné  podmínky. Tady každý významný objev stál > obrovské úsilí lidí, kteří  na tom trávili svůj volný čas, dávali do toho > své peníze. Proto teď  neskáčou blahem, když jim v takto náročně objevené > jeskyni chce  začít provázet komerční exkurze někdo, kdo se na objevu > nijak  nepodílel. Já doufám, že to Oldo chápěš. Proti provázení ve > Skleňáčích nikdo nic nemá…..ale tam nemáte žebříky a lamky se tam  moc > tahat nedají….což takhle tam udělat žebříky a pak vyplavat  Punkvou ven? > To by bylo taky akční. Zničit krápníky se tam můžou  stejně jako všude > jinde.

>> >> 

>> Olda: Co třeba takový Kárl Absolon potažmo jeho strýc Wankel? Co by  asi > řekli na to, že dnes v jeho díle provádí za peníze nějaká AOPK- SČMJ? Co > myslíte? Všichni se dnes holedbáme dalekosáhlou historií  nedáme na Kárla > dopustit, chlubíme se jeho díly  a zvýrazňujeme  svoje kořeny. Co? Málo > kdo ví však pravdu o prof. Absolonovi? Že to  byl vlastně takový sobec, > egoista takový vychcánek trochu atd. Jen  si tu knihu přečtěte, > pospojujete souvislosti … Je to důležité!  Co taková Marie Terezie, > která se zasadila o vybudování železnice,  vykoupila pozemky, věnovala > tomu nemalé úsilí atd.

>> 

>> Odpověď: Na Karla Absolona nám nesahej! 🙂 On sice měl své metody, ale  byl > to vinikající manažer a sehnal peníze na to kopání v jeskyních,  kteréž mi > dělámednes zadarmo. Byl to ale velký propagátor  speleologie a díky němu > jsme vlastně my všichni začali jeskyňařit.  Zkrátka uměl nás nadchnout.

>> Punkevky nechal pro veřejnost zpřístupnit on, takže ho žádna AOPK  nemusí > mrzet. Marie Terezie to taky jistě dělala kvůli obchodu a ne  pro svou > potěchu.

>> >> 

>> Olda: ……………Německo, Rakousko raději ani neskloňuji. Tam  je to > všude na každém kroku. Za to, abyste se podívali do  Lamprechtsofen na > okruh cca 500m zalepíte 7 EUR (studentský  vlezný!!!) paní Róse ani > nemrknete. O canyoningu, splouvání řek a  dalších podobných aktivitách ani > nemluvím. Je to lidské, je to  běžné, je to život.

>> 

>> Odpověď: Není to lidské…..kaká nás to. Abychom všude na světě za  všechno > platili. Abychom museli platit za to, že se můžeme svézt po  Soči, která > tam odedávna sama vyvěrá…..abychom se podívali do  jeskyně s volným > vchodem…..

>> Abychom museli všem, kteří si tam staví business platit za něco co  ještě > před pár roky mohl mít každý zadarmo…… to že se tam  tahají nezkušení > lidi, kteří potřebují průvodce, který jim  zprostředkuje adrenalinový > zážitek je prostě až výsledek reklamy a  nasycení soudobé společnosti > lačnící po takových zážitcích. Ale  kdyby nebyl na netu např adrenalinový > výlet do jeskyně za dva  litry, tak by si ty lidi koupili třeba výlet > balónem, nebo seskok  padákem……..

>> >> 

>> Toť moje potřeba reagovat:-)

>> 

>> Všechny zdravím!

>> 

>> Představitel zainteresované ZO II

autor: admin1