Mostky od Výtoku Říčky k Rybniku Pod Hádkem.

Mostky.

Přes vodní tok Říčka jsou od výtoku po rybník Pod Hádkem tři mostky.

První mostek je několik málo metrů za Výtokem Říčky.
Druhý mostek je asi v 1/3 délky cesty směrem k Pekárně.
Třetí mostek je v blízkosti rozcestníku do Ochozského žlíbku.

Fotografie uvedených mostků najdete. Obrázková alba – Objekty – Mostky od Výtoku Říčky k Rybníku Pod Hádkem.

autor: Jan Rusňák