Meandrový dóm opět nedostupný, Dagmar bez vody (9.–11.12.2016)

pracovní četa před odchodem do JedlíV sobotu jsme po delší době vyrazili trochu zabádat do Jedelského propadání. Zaprvé jsme si tím chtěli zpestřit poněkud monotónní program v Dagmaře při přípravě lanovky, zadruhé byl dnes s námi Béďa a chtěli jsme jej seznámit s jeskyní, kde ještě nebyl. Vyzbrojeni kopáčským náčiním jsme vyrazili k jeskyni V Jedlích. Jenže jeskyně jakoby se zalekla, že se po čase někdo odvážil o poodhalení jejího tajemství, a opět nám naše plány zhatila.

Když jsme vlezli do jeskyně, čekalo nás nemilé překvapení. Hlinitý svah nad průlezem do Meandrového dómu se opět kousek sesul a částečně průlez zavalil. Tak jsme na to chvíli koukali, zkoumali svah a přemýšleli, co s tím. Před blížící se výroční schůzí tak máme další téma k řešení aneb jak průlez trvale zabezpečit proti sesouvání. Na povrchu jsme si prošli okolní závrty včetně do JESA nově zavedeného "povodňového ponoru V Jedlích". Jedelský potok tekl, do podzemí se ztrácel 1. ponorem.

jeskyně V Jedlích, zasypaný průlez do Meandrového dómu

Příroda nás tak donutila jít makat opět do Dagmary. Takže jsme si rozdělili úkoly – Béďa, Šlimec a Honza odtransportovali další betonový pažník na dno II. propasti. Dole jej usadili na místo a šli se podívat, kde momentálně stojí vodní hladina. Sestoupili až do spojnice směřující do III. propasti, jenže dál se jim prolézt nepodařilo, protože se ve dně spojnice uvolnil nemalý kámen a zablokoval průlez. Než aby s ním chlapci zápasili a snažili se ho vytáhnout ven, zvolil Béďa šalamounské řešení a kámen před sebou úspěšně protlačil až na dno III. propasti. Tam už je dost prostoru na to, aby se na některé příští akci rozbil. No a voda nebyla ani ve III. propasti, zkrátka tu máme totální sucho. To sice neskutečně láká k bádání tam dole, jenže musíme počkat, dokud se nezabezpečí svah na dně II. propasti, do té doby by to nebylo bezpečné.

Aranka s Tomem a Honzou dělali na úpravě dna pod vstupem do jeskyně, trochu srovnali terén, aby se tu líp pohybovalo tomu, kdo zde bude svěšovat kýble z lanovky. No a Matouš celou dobu dělal na zprůchodnění trasy pro lanovku. A po dnešku máme konečně hotovo! Na závěr proběhl první ruční pokus o vytažení kýble po lanovce a ten bez větších zádrhelů projel. Lanovka je tedy připravena na pořádnou ostrou zkoušku a další doladění. Večer se za námi do jeskyně přišli podívat Dušan s Pavlem z Myotisu, na naše doporučení využili bezvodého stavu a koukli se až na dno III. propasti, kam se člověk úplně běžně nedostane. Večer se všechny dnešní pracovní i exkurzní čety sešly u Němců.

Neděli jsme věnovali povrchovému průzkumu, obcházeli jsme blízké okolí, prošli některá zapomenutá místa, neznámé závrty… prostě sbírali další drobné údaje potřebné k tomu, abychom si mohli zase trochu zpřesnit naše představy o tom, jaké podzemí se nám ještě stále neodhaleno a nepoznáno skrývá pod nohama. A čeká tam na nás.

autor: Maty