Jeskyně sv. Marie

Jeskyně (sv. Marie)  –
Hersbrucker Schweiz

Díky její velmi
utajené poloze kdesi v Americkém vojenském prostoru na území Německa je mé
srdce v klidu. O této jeskyni ví jen málo jeskyňářů a tak je to správné.

Vstup do jeskyně
jest v zemi a je zapotřebí lana délky 21 m. Z nástupního dómu vedou dvě krásné cesty.
Ta první je trochu obtížnější, vede třemi patry a pak vede úzkými místy
„tukoměry" k hlavnímu tahu jeskyně.Druhá cesta jest jednoduší
a to v podobě 17 m
šachty, která navazuje na hlavní směr za „tukoměrem".

Celkový postup
jeskyní není nijak lehký. Úzké pasáže střídají komíny či stoupání „tzv. na
drzáka" -bez jištění. Jeskyně má tři propasti. Nejzajímavější je tzv.
„Tobogán", který je zakončen sympatickou plazivkou v podobě horizontální
štěrbiny (postup touto cestou sice trochu bolí, ale na konci jest nádherná
odměna ve formě výzdoby). Jeskyně má dva velké dómy a to „Královský" a  „Sultánský", oba jsou fantasticky vyzdobeny sintrem
a krasovými jevy. Taktéž je tu menší galerie. Asi v půlce jeskyně je
umístěna nejmenovaným německým Speleoklubem 
soška sv. Marie, ta je ochránkyní celé jeskyně a jeskyňářů, kteří přišli
obdivovat a zkoumat její krásy. Funguje také opačně a to pro člověka, který si
neváží její dobroty a bere si domů suvenýry, na toho padne kletba a do rána mu
vyroste ze zadku krapas, který se nedá ULOMIT !!! Tak POZOR!!!

Fotogalerie

Zdař Bůh

Ivan K.

autor: ivan.KLE.