Horké zprávy z Rudické plošiny

Parta HicČervnová a červencová vedra nenechala nikoho na pochybách o tom, že nejlépe je v jeskyni.

Opět probíhaly těžební práce na propadu Tumperk. V sobotu 30.6.útočné družstvo ve složení Pacho,Lojza,Romec,Klika,Mi a "Zeťák" chladilo hlavy při 30-ti stupních Celsia a 12-ti stupních Plzeňského vytahováním kýblů a následným zapažením a podbetonováním nejhlubších patií křižovatky Třetí ulice. Ne jinak tomu bylo následující víkend, kdy vědecká skupina po vedením Dr.Holuba (RNDr.Pavel Čížek CSc-výrobce lihovin), Včelař Ámos,Pěšák a Mi dosáhla svého maxima o odhalila další půlmetr nových prostor. V hloubce 8,5m se objevily první náznaky pevných stěn v podobě výrazně korodovaného pevného vápence.

Ve dnech 15.-17.června probíhaly v geografickém středu Moravského krasu Rudické slavnosti 2012 u příležitosti 765 let od první zmínky o Rudici, 120 let od zahájení stavby rudické školy, 10 let od dokončení kaple sv. Barbory a 210 let od prvního zaznamenaného setupu do jeskyní Rudického propadání starohrabětem Hugo Salmem v roce 1802. Proto páteční večer patřil mimo jiné prezentaci činnosti rudických jeskyňářů spojené s přednáškou o jeskyních  v podání Aloise Nejezchleba a s pohodovým vystoupením skupiny KNIR.

Dlouholetý člen ZO ČSS 6-04 Rudice Martin Márty Keša Keprt má po létech strádání v jeskyních miminko Filipa se svou ženou Ivou! Velká gratulace.

autor: Romec